1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Hizmet alım ihaleleri eser sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, yoksa vekalet sözleşmesi kapsamında mı değerlendirilir?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Yapım işleri müşavirlik hizmetleri eser sözleşmesi kapsamında mıdır?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Ortada ihale olmasa da, işin yapıldığı belediye işçileri de şahit tutularak işin yapıldığı yerde gösterilebiliyor ve idare yararına olduğu ortaya konulabiliyorsa, ihale süreci sonunda imza edilen eser sözleşmesinin olmamasından dolayı ödemenin reddedilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Eser sözleşmesi hükümlerinin uygulanabilmesi için yazılı bir sözleşmeye gerek var mıdır?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Doğalgaz tesisatı yapılması ve yapılan tesisatın ayıplı çıkması işlemlerinin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ele alınması olanaklı değildir. Bu işler eser sözleşmesi hükümlerine göre dava edilmelidir.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Yapım işlerinde yüklenici bünyesinde çalışan şantiye şefi konumunda kişi ile yüklenici arasında eser sözleşmesi hükümleri değil hizmet sözleşmesi hükümleri geçerlidir. İşçi işveren ilişkisi bulunmaktadır.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Eser sözleşmesinden doğan ilişkilerde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması mümkün değildir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Proje çizimi hizmet alımı eser sözleşmesi hükmünde olup, kararın buna göre verilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Her iki tarafın da alacaklı olduğu hallerde takas ve mahsup işlemlerine göre gerçekleştirilir. Takas karşı tarafa ulaşınca sonuç doğurur ve mahsup her aşamada ileri sürülebilir. Bu sebeple mahsup yapılmaksızın alacak talebinin tamamı üzerinden sonuca gidilmesi doğru değildir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  İş bedelinin belirlenmesine yönelik bir düzenlemenin olmadığı eser sözleşmelerinde, eser bedeli yapıldığı somut olayda ikmal edilip teslim edildiği zamandaki serbest piyasa fiyatlarına göre, bilirkişi ya da bilirkişi kurulu aracılığıyla yapılacak inceleme sonucu mahkemece belirlenir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Sözleşmesinde iş artışlarının, ek işlerin sözleşme bedeline dahil olduğu ve yüklenicinin de bunu bilerek imza ettiği hallerde, eser sözleşmesi hükümlerine göre, yüklenici sözleşme dışı fazla imalat ile iş ( miktar ) artışı sebebiyle oluşan iş bedelini isteyemez ise de, iş değişikliği sebebiyle değiştirilen imalatın sözleşme eki birim fiyatlardaki bedeliyle değiştirilerek yapılan imalat bedeli arasındaki farkı talep edebilir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Eser sözleşmesinden kaynaklı açılan davalarda; alacak bedelleri şu şekilde tespit edilir. Sözleşme kapsamında kalan iş bedelini sözleşme hükümlerince belirlemek, sözleşme dışı imalat var yapıldığı tarihteki piyasa fiyatlarıyla ve piyasa fiyatına KDV dahil olduğundan ayrıca KDV ilave etmeden hesaplatmak, fiyat farklarından varsa davacı alacağını bulmak ve davalının toplam ödeme tutarı belirlenerek mahsupla sonucuna göre hüküm kurmaktan ibarettir.

  Devamını Oku