1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  İhalenin Yaklaşık Maliyetin Eksik ve Yanlış Hesaplandığı Gerekçesiyle İptal Edilmiş Olması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Kamu İhale Kurulu’nun Düzeltici İşleminden Sonra İhalenin İdare Tarafından İhtiyacın Değişme ihtimali Gözönünde Bulundurularak İhalenin İptali Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  2 geçerli teklifin kalması, bu tekliflerin de yaklaşık maliyetin altında olmakla beraber .... Turz. San ve dış tic. Ltd. Şti.nin teklifinin %98,36 oranında,.... Nak. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin %99,42 oranında yaklaşık maliyete yakın olması, teklifi daha düşük olan isteklilerin değerlendirme dışı kalması ve ihaleye sunulan teklifler arasından serbest piyasa koşulları çerçevesinde yeterli rekabet şartlarının oluşmadığı kanaati, isteklilerce verilen fiyatların dikkat çekici bulunması ve komisyonumuzda oluşan tereddüt ile, -teklif değerlendirme aşamasında ihtiyaçtan kaynaklı işin niteliğinin (araç çeşitleri ve sayısı) değişmesi nedeniyle ihalenin iptal edilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  İhalede ihtiyacın değişmesi her daim ihalenin iptalini gerektirecek bir sebep midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  İhalede Tek Teklifin Geriye Kalması İhalenin İptali İçin Geçerli Bir Sebep Midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  İŞ KALEMLERİ VE MİKTARINDA DEĞİŞİM OLMASI GEREKÇE GÖSTERİLEREK İHALENİN İPTAL EDİLMESİ HUKUKA UYGUN OLACAK MIDIR?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  İsteklilerin teklif etmiş olduğu tutar açıklanmadan ihalenin ilk oturumu kapatılabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Yaklaşık mliayetin altında teklif olan bir ihalede yeterli rekabet sağlanamadığı gerekçesiyle ihalenin iptali hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  İhalenin İsteklilerin Teklif Zarflarını Zamanında Vermediğine İlişkin Olarak İptal Edilmiş Olması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İhale İptali

  İhale sürecinde yeni ihtiyaçların ortaya çıkması durumunda ihalenin iptal yetkisinin hukuka uygun olup olmadığına ilişkin Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Ön Mali Kontrolün Olumsuz Görüş Vermesi Gerekçe Gösterilerek İhalenin İptal Edilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  KİK Kararından sonra ihtiyacın değişmesi gerekçe gösterilerek ihalenin iptali mümkün müdür?

  Devamını Oku