1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İhale İptali

  İhale sürecinde yeni ihtiyaçların ortaya çıkması durumunda ihalenin iptal yetkisinin hukuka uygun olup olmadığına ilişkin Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Ön Mali Kontrolün Olumsuz Görüş Vermesi Gerekçe Gösterilerek İhalenin İptal Edilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  KİK Kararından sonra ihtiyacın değişmesi gerekçe gösterilerek ihalenin iptali mümkün müdür?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  4 İsteklinin Katıldığı Bir İhalede Rekabet Oluşmadığı Gerekçesiyle İhalenin İptalinin İptaline Yönelik Kamu İhale Kurulu kararı

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Ödeneğin bir önceki yıla ait olduğu gerekçesiyle ihalenin iptali hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Belediye seçimlerinde yönetimin değişmesinden sonra ihtiyacın artık olmadığına ilişkin ihalenin iptali gerekçesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Teklif Zarfının Açık Olması Gerekçesiyle İhalenin İptali Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Teklif Zarfının Açık Olması Gerekçesiyle İhalenin İptali Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Mahkeme Kararından Sonra İhalenin İptal Edilme Süreci İle İlgili Süreci Belirten KİK Kararı

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Teknik şartname ve idari şartname ile firma tekliflerinin bütününde yapılan inceleme ve karşılaştırmalar sonucunda bahse konu ihalenin teknik ve idari şartnamesinde kamu lehine rekabet ve fiyat oluşmasına daha fazla imkan verecek düzenlemelerin yapılarak tekrar ihale dilmesinin kamu yararına olacağı konusunda kuvvetli kanaat oluşmuştur

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Mahkeme Kararından Sonra KİK Kararının uygulanması gerekirlen İhalenin İptal Edilmesi İşlemi Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İhale İptali

  İhalenin İptal Edilmesinin Hukuka Uygun Olmadığına Dair Bir Mahkeme Kararı

  Devamını Oku