1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Aşırı Düşük Açıklaması İçin Alınan Fiyat Teklifi İstekli Firmanın Ortağı Olduğu Firmadan Alınabilir Mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile amortisman girdisi açıklanması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Aşırı Düşük Açıklamasına Yönelik C30/37 Hazır Beton Harcı Açıklamasına Yönelik Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Beton Harcının Aşırı Düşük Açıklamasında İstenilirken Beton Harcının Nerede Hazırlanacağının İdare Tarafından Belirtilmesi Zorunlu Mudur? İdare Bu konuda Kısıtlama Yapmaz İse İstekliler Nasıl Hareket Etmelidirler?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Aşırı Düşük Açıklamasında İdarenin Belirlemiş Olduğu Nakliye Mesafesinden Yakın Mesafedeki İki Ayrı Daha Yakın Taş Ocağının Mesafesi Hesaplanarak Açıklanması Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Yapım İşlerinde 3. Kişiden Alınan Fiyat Teklifleri İle Açıklanması Hukuka Uygunluk Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Yapım İşi İhalesinde Açıklamalar İdarenin Belirlemiş Olduğu Yaklaşık Maliyet Üzerinden Mi Yapılması Gereklidir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Nakliye Girdileri Fiyat Teklifi İle Açıklanabilir Mi?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Aşırı Düşük fiyat teklifi o alanda faaliyet gösteren kişiden alınması zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Aşırı Düşük Hakkında Danıştay Kararı,

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Beton harcının 1,5-2 saatlik zaman aralığı içerisinde fiyat teklifinin alındığı yerden işin yapım yerine teknik özellikleri bozulmadan naklinin yapılabilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Aşırı Düşük İsteme Yazısında iş kalemlerinde yer alan nakliye analiz girdilerinde farklı nitelikteki malzeme yoğunlukları için 1,6 t/m3 ve üzeri alınması gerekirken G=1 olarak kullanılması ihalenin sıhhatini etkileyecek midir?

  Devamını Oku