1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Edimin İfasına Fesat Karıştırma

  Teknik şartnamede yazılı şartlara, niteliklere nazaran daha kalitesiz mal teslim eden, istenilen teknik kriterleri karşılamayan daha kalitesiz akaryakıt teslimi yapan firma edimin ifasına fesat karıştırma suçu işlemiş kabul edilir mi?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Edimin İfasına Fesat Karıştırma

  Yapılmamış işleri yapılmış gibi göstermek suretiyle idareyi zarara uğratmak ve fazla hakedişler düzenlemek, muayene ve kabul komisyonlarında, kontrol teşkilatlarında bulunan kişilerin gerekli ölçüm ve incelemelerini yapmayarak firmaya fazla ödemede bulunulmasına neden olmak edimin ifasına fesat karıştırma suçu kapsamında ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Edimin İfasına Fesat Karıştırma

  Yapım işlerinde proje ve sözleşme hükümlerine uygun yapılmayan imalatlar ile proje harici işlerin tespiti ve yapılmayan veya eksik işlerin tespiti edimin ifasına fesat karıştırma kapsamında ele alınabilir mi? İhale dokümanına aykırı iş yapılması edimin ifasına fesat kapsamında mıdır?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Edimin İfasına Fesat Karıştırma

  Rafineriden temin edilen yakıta ucuz madde katmak/niteliksiz veya noksan yakıt vermek suretiyle menfaat temin etme fiilinin edimin ifasına fesat karıştırmak suçunun oluşturup oluşturmadığı araştırılmadan nitelikli dolandırıcılıktan hüküm kurulamayacağı.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Edimin İfasına Fesat Karıştırma

  Kamu görevlisi tarafından işlenebilen edimin ifasına fesat karıştırma suçuna iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabileceği , faillik durumunun genişletilmesinin kanunilik ilkesine aykırılık teşkil edeceği

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Edimin İfasına Fesat Karıştırma

  Edimin ifasına fesat karıştırma suçunda, geçici ve kesin kabul tutanakları, hakediş vb. belgelerde imzası bulunan kişiler hakkında işlem yapılacağı, 5237 sayılı Kanunun 236 2/d maddesine göre suçun oluşumu için kamu görevlisi olması gerektiği, özgü suç olan edimin ifasına fesat karıştırma suçunun başkaları tarafından işlenemeyeceği.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Edimin İfasına Fesat Karıştırma

  Teslim ettiği yakıtların sözleşmeye uygun olmadığının tespiti üzerine sözleşmesinin feshedildiği, sanığın ihale şartnamesine aykırı olarak yakıt teslimi eylemiyle edimin ifasına fesat karıştırma suçu işlediği ve bu suçun özgü suçlardan olduğu hk.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Edimin İfasına Fesat Karıştırma

  İhale konusu işe ait teknik şartname ve sözleşmede nitelikleri belirtilen araçlardan başka araçların kullanılması ve bu amaçla araçların ruhsat fotokopilerinde araç modelleri ve plakalarının değiştirilmesi şeklindeki eylemin, TCK'nın 236/2. maddesinde düzenlenen edimin ifasına fesat karıştırma suçunu oluşturduğu ve buna sebebiyet veren kamu görevlilerin yargılanması gerektiği.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Edimin İfasına Fesat Karıştırma

  Edimin ifasına fesat karıştırma suçu özgü suçtur. TCK'nın 236/2-d maddesi uyarınca edimin ifası sürecinde görev alan kamu görevlisi tarafından işlenebilen edimin ifasına fesat karıştırma suçuna iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabilecekleri, kamu görevlilerinin hukuka aykırı bir eylemlerinin de tespit edilemediği, faili olmayan suçta şerikliğin de mümkün olamayacağı nazara alınarak sanıkların beraetlerine karar verilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Edimin İfasına Fesat Karıştırma

  Edimin ifasına fesat karıştırma suçu; özgü suç niteliğinde olan ve TCK'nın 236/2-d maddesi uyarınca ihale sürecinde görev alan kamu görevlisi tarafından işlenebilen bir suç olup, iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabilecekleri dikkate alınmalıdır.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Edimin İfasına Fesat Karıştırma

  Sahte fatura, sahte belge ve sahte fatura düzenleyerek alınmamış malları alınmış gibi göstermek ve parasını zimmetine geçirmek suçu edimin ifasına fesat değildir, zimmet olarak ele alınmalıdır.

  Devamını Oku