1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Hizmet Alım İhalesi Kapsamında Çalışan Personele Yönelik Olarak 8,5 Saatten Fazla Çalıştırma Sebebiyle SGK Tarafından Para Cezasından İdare Mi Yoksa Sözleşmeyi İmzalayan Yüklenici Mi Sorumludur?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Belediye’den Alacaklarda Arabuluculuğa Tabi Midir?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Sözlü-İhalesiz-Sözleşme Dışı İş

  İlave İşlerin Talep Edilmesi Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşte (İdarenin İddiası Şartname Bünyesinde) L

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  Kamu İhale Kurulu Kararı Sonrasında Sözleşmenin İdare Tarafından Tek Taraflı Tazmini Sonrası Mahrum Kalınan Kar Kaynaklı Açılan Tazminat Davasının Sonucu

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Tazminat

  İş Kazası Sebebiyle Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Talepli Davada Sorumluluk

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Şoförlü Araç Kiralama İhalesinde a2 Katsayısı Belirlenmemiş İse a1 Katsayısı Üzerinden Hesaplanma Yapılabilir Mi?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Haksız Fesih Davası

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna İlişkin Yargıtay Kararı

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna İlişkin Olarak Yargıtay Kararı

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Emekli Çalıştıran Yüklenicinin Ödediği SGK Primleri Kamu Zararı Mıdır?

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  2 Yıllık Akdedilen İhaleye İLİşkin Sözleşmenin Feshi Durumunda Ödenecek Olan Kıdem Tazminatından Kim Sorumlu Olacaktır?

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Zamanaşımı

  Eser Sözleşmelerinde Alacağa Yönelik Açılacak Davalarda Zamanaşımı Süresi

  Devamını Oku