1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Aşırı Düşük Açıklamasına İlişkin İdari Cevapta KİK’e Başvuru Süresine İlişkin Olarak Bir Not Yer Alması Gerekli Midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Lastik Giderlerine İlişkin Aşırı Düşük Açıklaması Nasıl Yapılması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Yaklaşık Maliyete İlişkin Şikayet Başvurusu İhale Komisyon Kararının Tebliğ Tarihinden İtibaren Mi Yoksa Yaklaşık Maliyetin Komisyon Tarafından Açıklandığı Tarihten İtibaren Mi Başlayacaktır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İdari Merci Tecavüzü Sonrasında KİK’e Gönderilen Dilekçe’nin KİK tarafından başvuru bedeli yatırılmadığı gerekçesiyle reddedilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Şikayet Başvurularına İdare Tarafından Verilen Cevapta Başvurulacak Mercin Belirtilmemesi Hukuka Aykırı Mıdır?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği bedelle ihale konusu işin yapılamayacağı iddiasının somut bir iddia olmadığı gerekçesiyle incelenmeden KİK tarafından reddedilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Geçici Teminat

  Geçici Teminat Mektubundaki İhale Dokümanı Hükümleri ifadesi Yerine Şartname Hükümleri İfadesinin Yazılması Hukuka Uygunluk Arzedecek Midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Firmaların Birbirlerinin Geçici Teminatlarını Satın Almaları Yasaklanmalarını Gerektirecek Somut Bir Delil Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Kamu İhale Kurulu’nun Şikayet Başvurularının İhale Komisyonu’nun Yapması Gereken Tüm İncelemeyi Kendisinin de Yapamayacağına İlişkin Düzenleme Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş Deneyimi Olarak Sunulan Sözleşmenin Eki Sözleşmelerde Ana Sözleşme İle Birlikte Değerlendirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Numune Değerlendirilmesine İlişkin Olarak Teknik Görüş Alınması Gerekli Midir?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Reddedilen Bir Firmanın Teklifli Sınır Değer Hesabında Yer Alacak Mıdır?

  Devamını Oku