1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Köy Muhtarı ve Köylüler Çadırlı Kamp İşletmeciliği İhalesinin İptaline Karşı Dava Açmaları Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  İhaleden 5 Gün Sonra Tutulan İhalede Teklif Zarfından 2 Adet Zarf Çıktığına Dair Tutanak Yasak Fiil Ve Davranış Olarak Değerlendiriilebilir Mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  Sözleşme Aşamasında Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Yasaklılık 4734 sayılı Kanun Kapsamında Yapılır İse O Zaman Yasaklılığa İlişkin Süreç Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Dernek İhale İptaline İlişkin Dava Açabilir Mi? Menfaat İlişkisi

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Kiralama İhalesinde Tek Olduğu Gerekçesi İle İhalenin İta Amiri Tarafından Onaylanmaması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Devlet İhale Kanunu’nun 5 Yıllık Süre Dolduktan Sonra İhale Olmaksızın Sözleşme İle Uzatılabilir Mi?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nu Doğrultusunda Akdedilen Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşazlıklar Adli Yargının Mı Yoksa İdari Yargının Mı Konusunu Teşkil Edecektir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  İstinaf Sürecindeki Mahkemenin Yetkilerini Ortaya Koyan Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Sözleşmenin Feshine İlişkin Açılan Davada Bilirkişi Raporu Davacı Lehine Olursa Yasaklılık İçin Açılan Davalarda Bekletici Mesele Yapılabilir Mi?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Vergi Davaları Devam Ederken Anayasa Mahkemesi Tarafından Kanun Maddesi İptal Edilirse Nasıl Karar Verilecektir? VDD

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Damga Vergisi

  PTT A.Ş. Tarafından Gerçekleştirilen İhalelerde İhale Kararı Kaynaklı Damga Vergisi Doğacak Mıdır? VDD

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Elektronik İhalede Geçici Teminatın Aslının İstenmesi Durumunda Sunmayan İstekli Yasaklanacak Mıdır?

  Devamını Oku