1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhale Dokümanına İtirazlarda Aranan Faaliyet Belgesi İnternet Üzerinden Ulaşılabilir Bir Belge Olduğu İçin Başvuru Dilekçesine Eklenmek Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  Yönetimde Bulunan Ancak Temsil Yetkisi Sonan Eren Kişinin Diploması İhalalerde Kullanılabilir Mi? (Danıştay Kararı)

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Şikayet Başvurusuna Faaliyet Gösterildiğine Dair Belgenin Eklenmemesi Sorun Yaratacak Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş bitim Tarihinden Önce İş Bitirme Belgesi Düzenlenebilir Mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  UTS Kayıtları İle İlgili Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Ödeme İçin Turnikeden Geçen Kişi Sayısının Belirlenmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Teklif Dosyası İçersinde Sunulan Belgelerin Fotokopi Olduğu Gerekçesi Somut Bir İddia Mıdır?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Mal)

  Mal Alım İhalesinde Yapım İşine Dair İş Deneyim Belgesi Sunulması Durumunda 5 Yıllık Süre Mi Yoksa 15 Yıllık Süre Mi Geçerli Olacaktır?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Anonim Şirkette Pay Defteri Ve Şirket Temsilcisi Hakkında Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Benzer İş

  Öğrenci Taşıma İşine İlişkin İş Deneyim Belgesi Personel Taşıma İşinde Geçerli Kabul Edilecek Midir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Aşırı Düşük (Mal)

  Yaklaşık Maliyetin Onda Biri Gibi Bir Oranda Teklif Veren İsteklide Aşırı Düşük Sorgulaması Yapılmadan İhalenin Sonuçlandırılması Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Elektronik İhalede Saat 18’den sonra yapılan başvurular hakkında mahkeme kararı

  Devamını Oku