1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Kamu İhale Kurulu’nun başvurunun incelenmesine gerek olmadığı hakkında bir karar vermesine gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Terör Örgütü İltisak’ına yönelik olarak soyut kavramlar ile değerlendirme yapılmaması gerektiği hakkında.

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Apostil tasdik şerhi taşımayan ihale evraklarının doğruluğu

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Aslının Aynıdır Şerhi Hakkında Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İstekliler teklif verdikleri ihaleye ilişkin alanda faaliyet göstermeli midirler?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Üçüncü kişilerden alınan çok sayıda fiyat teklifi kullanıldığından alınan fiyat tekliflerinin doğruluğunun teyit edilmesi için meslek mensuplarından Ek-O.5 ve Ek-O.6 tutanaklarının istenilmesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Terör örgütü ile irtibat ve iltisak kavramınına ilişkin açıklayıcı mahkeme kararı,

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İkinci en avantajlı fiyat teklifinin belirlenmesinde hukuki bir zorunluluk bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  Yasaklılığa ilişkin organik bağın nasıl olması gerektiğine ilişkin Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Aşırı düşük açıklmasına ilişkin olarak analiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen analiz formatı kullanılarak hazırlanması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret sicil gazetesinde ortaklığı son durumu göstermesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Şirket ortaklarından birisinin TC Kimlik Numarasının ihale teklif dosyasında yer almaması isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmekte midir?

  Devamını Oku