1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Faiz

  İstisna Kapsamında Gerçekleştirilen Alımlarda İhale Kararı Damga Vergisi Doğacak Mıdır? Faiz Oranı Nasıl Hesaplanacaktır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Damga Vergisi

  İstisna Kapsamında Gerçekleştirilen Alımlarda İhale Kararı Damga Vergisi Doğacak Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na Göre Gerçekleştirilen İhalede 51/a Yöntemine Göre Gerçekleştirilmesi Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Damga Vergisi

  KİT’ler Tarafından Gerçekleştirilen İhaleye İlişkin İhale Kararı Kaynaklı Damga Vergisinin Ödenmesinden Kim Sorumludur?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na Göre Gerçekleştirilen İhalede Başka Şehirde İlan Edilmesi Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Satış İşlemini Doğrudan Açık İhale Olarak Çıkılması Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık Usulü İle İhalede Dava Açmak İçin Dava Açma Ehliyeti Hk.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Başvuru Bedellerinin İadesine Yönelik Açılan Dava (Tek Dilekçe İle Birden Fazla Talep)

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Damga Vergisi

  Posta Telgraf Teşkilatı A.Ş. Tarafından Gerçekleştirilen İhalelerde Damga Vergisi

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Damga Vergisi

  Doğrudan Temin Sözleşmesi Üzerinden İhale Kaynaklı Damga Vergisi Alınması

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Damga Vergisi

  Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen ihalelerde damga vergisi

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İlk İhale Komisyon Kararına İtiraz Etmeyen İsteklilerin İkinci İhale Komisyon Kararında İtiraz Hakları Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku