1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Benzer İş

  İş bitirme belgesine konu iş kapsamında kazı ve temel imalatlarının yapılmadığı, dolayısıyla bir binanın baştan sona inşaatı işinin gerçekleştirilmediğinden bahisle BIII olarak değerlendirilmemesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş Deneyim Belgesinin Güncellenmesi Hakkında Karar

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İhale İptali

  Mali teklifinin idarenin güncellenmiş yaklaşık maliyetinin üzerinde olması nedeniyle bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak ihalenin iptaline karar verilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  İdarenin İlçe Trafik Komisyonu’na Uygun Nitelikte Araçlar Olup Olmadığı Araştırılmadan İhalenin Sonuçlandırılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Beton Harcı İçin Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Nasıl Gerçekleştirilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Açıklaması Hakkında

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Kamu İhale Kurulu Gerekçe Göstemeden İtirazen Şikayet Başvurusunu Reddetmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Faaliyet Alanı Dışında İhalelere Katılınabilir Mi?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Başvuru Süreçleri Hakkında Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İhale İptali

  Sadece Doküman Alanların Ve Teklif Verenlerin Sayıları Gözönünde Bulundurularak Aşırı Düşük Açıklaması Gerçekleştirilmeksizin İhalenin İptali Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemeklere ilişkin hangi tahlilin yapılacağının belirtilmemesinin tekliflerin hazırlanmasında belirsizliğe yol açacak mıdır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Yüklenici firmanın hak edişini almasa bile en geç ayın 7. gününde işçi alacaklarını ödemesi yönünde getirilen zorunluluk hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku