1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  İhaleye Fesat ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Nedeniyle Yüklenici Hakkında Yasaklanma Kararı Alınması İçin Somut Delile Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  Kamuya Ait Taşınmaz Satışında KDV Eklenecek Midir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhale Dokümanına İtiraz Sürecinde Faaliyet Alanında Bulunulduğuna Dair Ticaret Sicil Gazetesi Numarasının Verilmesi Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Kantin İşletmesi Doğrudan 51/g Yöntemi İhale Edilebilir Mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Kamu İdareleri Hurda Niteliğinde Olmayan Eşyalarını İstedikleri Usulle Satabilirler Mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  İhale İşlemi Olmayan Ancak Kamu İhale Kurumu’nun İtirazen Şikayet Başvuru Ücretlerine İlişkin Davalarda İvedi Yargılama Usulü Geçerli Olabilecek Midir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Hayvanların Avlanması İle İlgili Olarak Gerçekleştirilen İhalenin İptaline Dair Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Hayvanların Avlanması İle İlgili Olarak Gerçekleştirilen İhalenin İptaline Dair Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  Yasaklama Süresi İçin Geçerli 45 Günlük Süre Ne Zaman Başlayacaktır?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Bilanço

  İsteklinin Bilançosunun Sahte Olduğu ve Bu Nedenle Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Yönelik İddianın KİK Tarafından Reddine Dair Karara Dair Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Şikayet Başvurusu Fiziki Ortamda Yapılabilir Mi?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Fatura Tarihi Kısma İlişkin Excel Formatında Hatalı Kayıt Girilmesine Yönelik Danıştay Kararı

  Devamını Oku