1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Çöp toplama ve temizlik ihalesinde kullanılacak araçların özelliklerinin ayrıntılı ve spesifik belirtilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  İhale konusu işte çalıştırılacak 29 (yirmidokuz) araçtan 8 (sekiz)’inin isteklinin kendi malı olmasının istendiği, aynı zamanda kendi malı olması istenen araçların 2016 model ve üzeri olma şartının da aranması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Çöp Toplama İhalesinde Çöp Konteynırı İle Birlikte İhaleye Katılınması Mevzuata Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Cep telefonları için ayrı bir satır açılmasına gerek var mıdır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Çöp toplama ve kent temizliği ihalelerinde toplu iş sözleşmesinden doğan fiyat farklarının ödenmesi mevzuata uygun mudur

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  İdari Şartname’de fiyat farkı verilmesi hususundaki düzenleme yapılırken A1 işçilik maliyeti katsayısına 0,54 oranında fiyat farkı verileceğinin düzenlendiği, ancak fiyat farkına ilişkin esasların 6’ncı maddesine göre işçilik maliyetine yönelik de fiyat farkı ödeneceği düzenlendiğinden ihalede işçilik gideri için mükerrer fiyat farkı verilmesi durumu oluşmakta mıdır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Çöp Toplama ve Kent Temizliği İhalelerinde “Araç Giydirme ve Araç Takip Sistemi İçin” Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılmasına Gerek Var Mıdır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Çöp Toplama ihalesinde 54 araçtan 7 tanesinin 2012 ve üstü model olarak istenilmesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Çöp Toplama K1 Yetki Belgesinin veya C1,L1,L2,R2 Yetki Belgelerinden en az birinin aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir doğrultusunda bir düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  İş Kazalarında Sadece Yüklenici Firmanın Sorumlu Olacağı Doğrultusundaki Düzenleme Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Çöp Toplama Ve Kent Temizliği İhalelerinde Kullanılacak Sarf Malzeme Miktarlarının İhale Dokümanlarında Belirtilmesi Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  50’den Fazla İşçi Çalıştırılam Ancak Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan İhalelerde İşverenlerin Engelli Personel Çalıştırma Yükümlülüğü Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku