1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, sendika toplu sözleşme görüşmelerinden kaynaklı fiyat farkı talebinde, ihaleyi alan firmanın yetkilendirme tarihi ve işin süresinin bitimine 1 yıldan az bir zaman kalmasının etkisi var mıdır?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  6356 sayılı Kanun'un 35. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ihale süresi ile sınırlı olmak üzere bir yıldan az süreli toplu iş sözleşmesi imzalanabileceğini ileri sürerek, alt işveren şirket tarafından 6552 sayılı Kanun uyarınca verilen fiyat farkına yönelik toplu iş sözleşmesi müzakerelerini yürütme ve imzalama yetkisinin reddine dair davalı sendikanın işleminin hukuka aykırı olduğu öne sürülebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hizmet alımlarında işçilik maliyetlerinden kaynaklı fiyat farkı hesabı yapılırken, işçilik maliyetlerine yemek bedelinden istisna edilecek tutarların dahil edilmemesi kamu zararı olarak kabul edilir mi? Asgari ücretin değişmesi neticesinde işveren maliyetine olan yemek maliyetlerinin prime etkisi dikkate alınmalı mıdır?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Giyim gideri, işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti giderleri ve malzeme giderleri için fiyat farkı hesaplanması zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İşçilikten başka herhangi bir girdinin bulunmadığı hizmet alımlarında, fiyat farkı hesabına esas katsayıların belirlenmemesi karşısında, a2 katsayısının 1 olarak dikkate alınarak hesaplama yapılması ve asgari ücretin artırımlı tutarları arasındaki farka ilave olarak ödenebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkı için belirlenen katsayılar toplamının 100,00 olarak belirlenmesi hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hazinece karşılanan teşvik tutarlarının hakedişlerden kesilmemesi kamu zararı mıdır? Yargıtay tarafından verilmiş olan aleyhe kararlar tazmin kararının kaldırılmasına gerekçe olabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İhale ilanı önceki Kararname hükümlerine göre fiyat farkı hesaplanmasını gerektirir bir ihalede, yeni kararnameye atıf yapılması, fazla mesai ve ulusal bayram günleri için fiyat farkı verilmesine neden olabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Asgari ücret değişmemesi karşın, kısa vadeli sigorta kolları prim oranının değişmesi halinde fiyat farkı hesabı yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkı hesabı yapılırken, hizmet alımlarında, ihale tarihi işçilik maliyeti ile uygulama ayı işçilik maliyetlerine % 4 (3) sözleşme ve genel giderler eklenerek hesaplama yapılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkı hesabı yapılırken işlerin gerçekleştirildiği uygulama ayı endeksi yerine, işlerin gerçekleştirildiği aydan bir önceki ayın endeksinin dikkate alınarak, fiyat farkı ve hakediş düzenlenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İhale tarihi ile hakediş tarihindeki brüt asgari ücretin aynı olması halinde, işveren maliyetlerinden kaynaklı fiyat farkının hesaplanması ve ödenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku