1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hallerde a1 katsayısını yer verilmeden a2 katsayısına yer verilmesi, fiyat farkının sağlıklı hesaplanmasına engel olacaktır, bu yönüyle ihale dokümanı hatalıdır.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkı hesabında, belirlenen katsayıların toplamı 1’e eşit olmak zorunda olup, katsayıların 1’den büyük belirlenmesi haline idarenin fazla ödeme yapması ve kamu zararı gündeme geleceğinden ihalenin iddia haklıdır. Katsayılar yüze bölünmeden de belirtilebilir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan personeller için a1 katsayısı, haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayanlar için ise a2 katsayısı belirlenmelidir. İş kalemleri içerisinde cetvele yansımayan işçiliklerin bulunması halinde a2 katsayısının belirlenmesinde mevzuat olarak sakınca bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Yeni Fiyat Farkı Kararnamesi brüt asgari ücretin belli bir yüzde fazlası ücret alan personele asgari ücret artışı üzerinden değil, aldığı ücretle orantılı fiyat farkı ödenmesini mümkün hale getirmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İdari şartnamede fiyat farkına yönelik düzenleme yaklaşık maliyette yer verilen girdilerle uyumlu biçimde belirlendiğinden, fiyat farkı formülü ve katsayıları Kamu İhale Mevzuatına aykırı değildir; ancak, kararda endekslere ve bunların belirlenmemesinin yaratacağı sorunlara girilmemektedir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İdare tarafından sadece asgari ücret ve akaryakıt için fiyat farkı ödeneceği belirtilmesine karşın, katsayılara yer verilmiş olmasından ve katsayılarda da detayı ile konu ele alındığı için, malzemelere yönelik katsayı belirlenmesi hatalı değildir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İdare tarafından verilen araçlar için de c katsayısının belirlenmiş olması tereddüt oluşturacak olmakla birlikte, bu hususun teklif vermeye engel nitelikte olmadığı yaklaşımı ile katsayıların temsil edici olması gerektiği zorunluluğu açısından bir inceleme iddiada belirtilmediği için yapılmamış ve iddia uygun görülmemiştir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Malzeme ve amortisman giderleri için katsayı belirlenmediği iddiasına yönelik olarak, bu yönde belirleme yapıldığından ve düzenleme yeni fiyat farkı kararnamesine uygun olduğundan iddia uygun görülmemiştir. Ancak, kararda endekslere ve endekslerin belirlenmesine girilmemektedir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkı hesabında katsayılara yer verilmemesi ve sadece 6 ncı maddeye göre fiyat farkı verilecekse buna yönelik düzenleme yapılması, önceki Kararname hükümlerine göre işlem yapılacağının ifade edilmesinin yeni Kararname hükümleri karşısında anlamı olmadığı ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Katsayılara dayalı fiyat farkı hesabında katsayıların işte kullanılan girdilere göre belirlenmesi gerekir. Personel ihalesinde a1 katsayısının 0,05 belirlenmesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Personel sayısının belirli olduğu ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı işlerde, başkaca bir personel çalıştırma yoksa a2 katsayısına yer verilmesi hatalıdır ve mükerrer ödemeye neden olabilir.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İdari şartnamede sadece vasıfsız işçiler için asgari işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark ile akaryakıta gelen fiyat farkı verileceği ifade edilmekle birlikte formüle göre fiyat farkı hesabına esas teşkil eden tüm katsayılar için değer belirlenmişse, bu katsayılara göre fiyat farkı ödenmesinde mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku