1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkı ödemesi yapılmayacağı ihale dokümanlarında belirtilen bir hizmet alımında fiyat farkı ödemesi yapılması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hizmet alımlarında personel fiyat farkı hesabı yapılırken ihale tarihindeki mi, yoksa ilan tarihindeki mi brüt asgari ücret dikkate alınarak fiyat farkı hesabı yapılır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Günlük 3,33 TL hazine desteğinin hakedişlerden kesilemeyeceğine yönelik açılan davada, Maliye Bakanlığı yazısı idarenin iç işleyişine ilişkin olarak ele alınıp reddedilmiştir.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkı hesabı yapılırken, ihale tarihindeki (yılın ikinci yarısındaki fiyat veya ücret) tutar yerine, yılın ilk yarısındaki fiyat veya ücret üzerinden hesaplama yapılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hizmet alım ihalesinde fiyat farkı ödemesi için belirlenen katsayıların hatalı olduğu öne sürülerek kamu zararına hükmedilebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Çöp toplama ve kent temizliği ihalesinde sadece asgari ücretli fiyat farkı öngörülmesi mevzuata aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hakedişlerden kesilecek hazine teşvikinin KDV’siz olarak dikkate alınması ve konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı görüşü doğru mudur? Fiyat farkı kesintisi ile KDV matrahı arasında bağlantı ele alınırken, fiyat farkı kesintisinin KDV matrahını oluşturması gerekir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkı hesabında uygulanacak katsayıların belirlenmiş olmasına rağmen uygulamaya esas formülün belirlenmemesi ihalenin iptalini gerektirir mi?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Katsayılara dayalı fiyat farkı verileceği belirtilmesine, katsayı belirlenmemesine ve ihalede sadece işçilik olmasına rağmen, fiyat farkı hesabının işçilik maliyetlerine göre mi yoksa katsayılara (a2) göre mi hesaplanması gerekir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46.1.1’inci maddesinde “31.08.2013 tarih ve 28751 Resmi Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslara göre fiyat farkı ödenecektir” düzenlemesi ayrıntılı olmadığından bahisle mevzuata aykırılık teşkil etmekte midir?

  Devamını Oku
 11. Görüşler
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Personel çalışan yemek hizmetlerinde fiyat farkı verilip verilmeyeceğine, ücret belirlemesi yapılmayan yemek hizmetlerinde de hangi tutar üzerinden fiyat farkı hesap edileceğine yönelik görüş.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesinde aynı anda a1 ve a2 katsayılarının aynı anda belirlenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku