1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İdari şartname ve sözleşmeye katsayı konulmamış olsa da, ihale dokümanlarında katsayılara yer verilmişse buna göre ödeme yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Teknik şartnamede personelin mesaisinin tamamının idarede geçirmeyeceğine dair açık bir düzenlemenin olduğu yemek hizmeti ihalesinde fiyat farkı ödenmeyecektir düzenlemesinin yer alması mevzuata uygunluk teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İhalede, çalışacak personel sayısının belirlenmiş olduğu ve haftalık çalışma saatinin tamamının idare için kullanacak olan personel olmakla birlikte haftalık çalışma saatinin tamamını idare için kullanmayacak olan işin yürütümü esnasında kullanılacak personele yönelik işçiliklerin bulunduğu görüldüğünden söz konusu işçilikler ile ilgili olarak a1 ve a2 katsayısının belirlenmesi yerindedir.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Asgari ücret farkı ile formüle dayalı farkın birlikte ödenmesi halinde, sözleşmede a1 katsayısının belirlenmemiş olması halinde a1 katsayısı ağırlık oranı kadar bir fazla ödemeye neden olunur mu?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Katsayılara yer verilmeyen hizmet alım ihalelerinde, fiyat farkı verileceği düzenlenmesi varsa, bu halde fiyat farkı nasıl hesaplacaktır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Toplu iş sözleşmesinin sonuçlarına göre fiyat farkının verilip verilemeyeceğinin ihale sürecinde tespitinin mümkün olmaması nedeniyle bu konu ihale sürecini etkileyen bir husus değildir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan, yemek ihalelerinde, ihale konusu işte çalıştırılacak personelin tam zamanlı çalıştırılacağına yönelik bir düzenlemenin olmadığı ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idarede kullanılacağı tam olarak belirli olmayan incelemeye konu ihalede, ihale dokümanında personele fiyat farkı verilmesini öngörecek şekilde düzenleme yapılmaması hususu mevzuata uygundur.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Personel sayısına yer verilen ve personelin haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı yemek alımlarında fiyat farkı verileceğine yönelik düzenleme yapılması zorunludur.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  2013 tarihinden önceki döneme ilişkin fiyat farkı kararnamesine göre iki asgari ücret arasındaki fark ve işveren primlerinin fiyat farkı olarak ödenmesi gerekirken, yüzde fazla alan personellere bu kapsamda fazla ödeme yapılması ve fiyat farkının da yüzdeli hesabı hatalıdır

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Asgari ücretin yüzde fazlası alan personellere, iki asgari ücret arasındaki farkın ödenmesinde sakınca olmadığı, yüzde fazlası hesabı yapılmasına gerek olmadığı hakkında olup, önceki fiyat farkı kararnamesine ilişkindir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Eski fiyat farkı hükümleri çerçevesinde çıkılan ihalelerde sözleşme imzalanması durumunda eski fiyat farkı hükümleri çerçevesinde fiyat farkı hesaplanması gerektiğinden ihalenin iptali gerekmektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Teknik Şartname’de yer alan SGK prim oranlarının değişmesi, iş güçlüğü ve riski ödemelerindeki artış gibi girdilerdeki artışlarla ilgili fiyat artışı talep edilemeyeceğine yönelik düzenleme, İdari Şartnamede fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme ile çelişkilidir.

  Devamını Oku