1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkı verileceği belirtilmesine karşın, katsayılara yer verilmeyen taşıma hizmet alımında, sadece katsayılara yer verilmediği için fiyat farkı hesabı yapılmaması Medeni Kanunun 2 nci maddesi ile bağdaşmaz.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Yemek Pişirilmesi-Taşınması-Servisi-Servis Sonrası Temizlik Hizmetleri Dahil Hizmet Alım İhalesinde Fiyat Farkı Verilme Zorunluluğu Bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesinde asgari ücret kaynaklı fiyat farkının yüklenici tarafından ödeneceğine ilişkin düzenleme mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hizmet alımlarında fiyat farkı hesabı yapılırken ihale tarihinin içerisinde bulunduğu dönemdeki asgari ücretin dikkate alınması gerekmekte olup, önceki dönemin asgari ücretinin dikkate alınması neticesinde yapılan hesaplama hatalıdır.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkı hesabında işveren primleri de dahil edilir Mi ve İşveren priminin yanlış hesaplanması kamu zararı oluşturur mu?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılacak olmakla birlikte, vasıflı işçiler açısından a2 katsayısının belirlenmesi tekliflerin verilmesine engel teşkil etmemektedir ve başvuru sahibinin iddiası uygun değildir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Asgari ücretin üzerinde ödemelerin öngörüldüğü bir ihalede, önceki kararnameye atıf yapılarak asgari ücretler arasındaki farkın fiyat farkı olarak ödeneceğine yönelik düzenleme, yeni Kararname hükümleri karşısında geçersizdir, ihalenin iptal edilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Asgari ücretin değişmesi nedeniyle, yaklaşık maliyetin de güncellenmesi gerektiği, güncellenen yaklaşık maliyetler katsayıları değiştireceğinden, idarece önceki asgari ücrete göre belirlenen katsayılarla işlem yapılmasının hatalı olacağı iddiaları karşısında, ihale dokümanı kesinleştiğinden, yüklenici üçüncü sırada olduğundan, ihale dokümanın değiştirilmesine yönelik düzenleme bulunmadığından iddia uygun bulunmamıştır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İdari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflar kısmında, 25.1. maddesinde akaryakıt giderlerine yer verilmesi ve 25.2. maddesinde de 25.1. deki girdi fiyatlarının artması halinde yüklenicinin herhangi bir hak talebinde bulunamayacağı düzenlemesi ile akaryakıt giderlerine fiyat farkı verilmesini düzenleyen idari şartnamenin 46 ncı maddesi arasında uyumsuzluk bulunmamaktadır. Çünkü 25 inci madde ihale için getirilmiş olup, fiyat farkı ile ilgili olarak 46 ncı maddenin dikkate alınması gerekir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Önceki kararname hükümlerine göre düzenlenen ve katsayıları da önceki kararname hükümlerine göre belirlenen ihale dokümanlarına göre işlem yapılması halinde, yeni Kararnameye aykırılık hali oluşacağı, fiyat farkına ilişkin düzenlemelerin de değiştirilebilmesi mümkün olmadığından, bu durumun hatalı fiyat farkı hesabına neden olacağı, bu sebeple ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkının bir bütün olarak uygulandığı hallerde katsayılara yer verilmemesi hata olup, ayrıca önceki Kararname maddeleri olan 7 ve 8 inci maddelere göre fiyat farkı hesap edileceğinin ihale dokümanında belirtilmesi tereddüt meydana getirdiğinden ihalenin iptali gerekmektedir.

  Devamını Oku