1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkı ödemelerinde yemek prim istisna tutarının değişmesinden kaynaklı olarak, bu durumun fiyat farkı hesaplamalarına yansıtılmaması ve ödemelerin hatalı yapılması kamu zararı oluşturur mu?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hizmet alımlarında işçilik maliyetlerinden kaynaklı fiyat farkı hesabı yapılırken, işçilik maliyetlerine yemek bedelinden istisna edilecek tutarların dahil edilmemesi kamu zararı olarak kabul edilir mi? Asgari ücretin değişmesi neticesinde işveren maliyetine olan yemek maliyetlerinin prime etkisi dikkate alınmalı mıdır?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İşçilikten başka herhangi bir girdinin bulunmadığı hizmet alımlarında, fiyat farkı hesabına esas katsayıların belirlenmemesi karşısında, a2 katsayısının 1 olarak dikkate alınarak hesaplama yapılması ve asgari ücretin artırımlı tutarları arasındaki farka ilave olarak ödenebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hazinece karşılanan teşvik tutarlarının hakedişlerden kesilmemesi kamu zararı mıdır? Yargıtay tarafından verilmiş olan aleyhe kararlar tazmin kararının kaldırılmasına gerekçe olabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İhale ilanı önceki Kararname hükümlerine göre fiyat farkı hesaplanmasını gerektirir bir ihalede, yeni kararnameye atıf yapılması, fazla mesai ve ulusal bayram günleri için fiyat farkı verilmesine neden olabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Asgari ücret değişmemesi karşın, kısa vadeli sigorta kolları prim oranının değişmesi halinde fiyat farkı hesabı yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkı hesabı yapılırken, hizmet alımlarında, ihale tarihi işçilik maliyeti ile uygulama ayı işçilik maliyetlerine % 4 (3) sözleşme ve genel giderler eklenerek hesaplama yapılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkı hesabı yapılırken işlerin gerçekleştirildiği uygulama ayı endeksi yerine, işlerin gerçekleştirildiği aydan bir önceki ayın endeksinin dikkate alınarak, fiyat farkı ve hakediş düzenlenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İhale tarihi ile hakediş tarihindeki brüt asgari ücretin aynı olması halinde, işveren maliyetlerinden kaynaklı fiyat farkının hesaplanması ve ödenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkı ödemesi yapılmayacağı ihale dokümanlarında belirtilen bir hizmet alımında fiyat farkı ödemesi yapılması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hizmet alımlarında personel fiyat farkı hesabı yapılırken ihale tarihindeki mi, yoksa ilan tarihindeki mi brüt asgari ücret dikkate alınarak fiyat farkı hesabı yapılır?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkı hesabı yapılırken, ihale tarihindeki (yılın ikinci yarısındaki fiyat veya ücret) tutar yerine, yılın ilk yarısındaki fiyat veya ücret üzerinden hesaplama yapılması mümkün müdür?

  Devamını Oku