1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde a2 katsayısı ile temsil edilen işçilikler için Esaslardaki formül gereği hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ayrıca asgari ücret artışından kaynaklanan farkın ödenemeyeceği.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İdari şartnamede fiyat farkı verileceği öngörülen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, ihale dokümanında çalışacak personel sayısına yer verilmediği gerekçesiyle tazmin hükmü verilebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Şartnamede Fiyat farkı başlıklı düzenlemede ki “Yürürlükteki Fiyat Farkı Kararnamesinin 8. maddesi hükmüne göre uygulama yapılacaktır.” Düzenlemesi ihale tarihindeki fiyat farkı kararnamesinde bir karşılığı olmadığından ötürü ihalenin iptalini gerektirmektedir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hizmet alım ihalesi içerisinde kullanılacak araçlara ilişkin ödenecek fiyat farkı için değişiklikler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) hakediş konusu dönemin son günü itibari ile satış fiyatı olarak yayınladığı ortalama birim fiyatın KDV hariç tutarı baz alınarak hesaplanacağına dair düzenlemeler mevzuata uygundur.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İhale dokümanında yer alan fiyat farkına ilişkin düzenlemenin ihale tarihi itibariyle yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmaması ihalenin iptalini gerektirici bir sebeptir.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hizmet alım ihalelerinde asgari ücret fiyat farkı verilirken a1 katsayısına yer verilmemesi kamu zararına sebep olur mu?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hazinece karşılanacak % 5 teşvikin hakedişlerden kesilmemesi gerekir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinden kaynaklı olarak getirilen % 5’lik avantaj teşvik mahiyetindedir, yükümlülüklerini yerine getiren bir kişiden bu teşvikin alınmaması gerekir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İdari Şartnamenin 46'ncı maddesinde fiyat farkı verileceği düzenlenmekle birlikte herhangi bir katsayıya anılan maddede ve diğer dokümanlarda yer verilmemesi durumunda fiyat farkı ÜFE Genel indeksine göre verileceğinden, düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Vasıflı personellere fiyat farkı iki asgari ücret arasındaki fark kadar değil, yüzdesi şeklinde ödenebilir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hazine tarafından karşılanan % 5'lik teşvikin yüklenici firmaya iadesi hukuki olarak mümkün değildir.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Yüklenicinin özürlü sigortalılara yönelik Hazine teşvikinden yararlanmasına karşın bu tutarın fiyat farkı olarak kesilmemesinde mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku