1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hizmet alım ihalesinde mühendislik ve müşavirlikle ilgili temel aylık katsayısının idari şartnamede belirlenmiş olması halinde, fiyat farkının bu katsayı esas alınarak hesaplanmasında mevzuata aykırılık yoktur

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Brüt asgari ücretin artması halinde sadece asgari ücretteki artış miktarı kadar fiyat farkı hesaplanabilecek olup, asgari ücretin % fazlası olarak belirlenen farkın ödenemeyeceği

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hizmet alımlarında katsayı belirlenmemiş olsa da, fiyat farkı verileceğine yönelik düzenleme yapılmışsa, yeniden katsayı belirlenerek fiyat farkı hesabı yapılmalıdır.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hizmet alımlarından hazinece karşılanan özürlü ve/veya eski hükümlü sigortalıların sigorta primi işveren hissesinin yüklenicinin hakedişinden kesilmesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Sözleşmede fiyat farkı verilmeyeceğine dair hüküm olsa da asgari ücret artışından kaynaklanan fark ödenebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Katsayılar belirlenmemişse Kararnamedeki formüle göre fiyat farkı ödenebilir mi?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Güncel indeks olarak hizmet alım ihalelerinde ne kullanılmalıdir?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İhaleye çıkılmadan önce kararlaştırılmış olmak ve işin şartname ve sözleşmesine hüküm konulmuş olmak kaydı ile eski ve yeni asgari saat ücretleri arasındaki fark ile sadece bu farktan doğan işveren sigorta primlerinin asgari ücret farkı olarak ödenmesi mümkün olup, asgari ücret artışından kaynaklanan Pazar tatil ücretlerindeki ve fazla mesai ücretlerindeki artışların, asgari ücret farkının hesabına dahil edilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkları asgari ücretin yüzde fazlası şeklinde hesap edilebilir mi?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Asgari ücretin artması halinde, fazla mesai, tatil ve bayram ücretlerinin de artan ücrete göre yeniden hesaplanması 4857 sayılı Kanun gereği olup, sözleşme ve şartnamede de işçilere fazla mesaide, dini bayram, resmi tatil ve işçinin hafta tatili günlerinde çalıştırılmaları halinde ücretlerinin 4857 sayılı İş Kanununun ilgili hükümlerine göre ödeneceği belirtilmiştir.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkı ödemelerinde asgari ücretin yüzde fazlası ödenmez, iki asgari ücret arasındaki fark sadece ödenir. Yüklenicinin adli mahkemelerde karşılaştığı hususlar va işçilerle olan ilişkiler kişiye ve olaya münhasır olduğundan dikkate alınmaz.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hizmet alımlarında fiyat farkı ihale tarihi baz alınarak hesaplanır, yaklaşık maliyet tespit tarihi dikkate alınmaz.

  Devamını Oku