1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşçinin istifasının iradesi dışında imzalandığı, 14 yıllık hizmeti de göz önüne alınarak ve tanık beyanları da bu yönde olduğundan, kabul edilmelidir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İş Kanununda Gerçekleştirilen Son Değişikliklerden Sonra İhale Dokümanına "Yüklenicinin faaliyetinden doğan her türlü resim, harç, tazminat ve cezalar ile çalıştırılan personel ile ilgili doğabilecek tüm mükellefiyetler, ücret, vergi, SGK primi, prime esas matrah artışı gibi tüm yasal yükümlülükler ve ayrıca doğabilecek bütün hukuki, idari, mali, cezai mesuliyetler tamamen yükleniciye aittir." Tarzında hükümler konması hukuken mümkündür.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşyeri hekimliği sözleşmesi sona eren 657 sayılı Kanuna tabi kurum doktoruna 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre sadece işçilere tanınan bir hak olan kıdem tazminatı ödenmesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşveren çalışma şartlarında değişikliği kabul etmeyen işçinin iş akdini 4857 sayılı İş Kanununun 22. maddesine göre kıdem tazminatı ödemek suretiyle fesh edebilir.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kişi dilekçesinde "Kıdem tazminatının ödenmesi şartıyla işçi kadrosundan dilekçe tarihi itibariyle istifa ediyorum." demiş ve Belediye Başkanı buna "OLUR" vermiştir. İdare ilgilinin sözleşmesini fesih etmeyi uygun görmeyecek olsaydı, şartlı dilekçe üzerine işlem yapmazdı. Tazminat ödenmeksizin talepte bulunmasını isterdi. Bunu yapmadığına göre, ilgilinin hizmet sözleşmesinin idare tarafından feshedildiğini ve 1475 sayılı Kanunun 14. maddesinde sayılan kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren sebebin gerçekleştiğini kabul etmek gerekir.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İhbar öneli üzerine 6 haftalık süreyi aşan istirahat süreleri kıdem hesabında dikkate alınmaz.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Makul süreyi aşan istirahat süreleri kıdem süresinin hesabında dikkate alınmaz.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Ücretsiz izin süresi kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşçilerden çalışırlarken ibraname alınamaz, bu kapsamda alınan ibranameler geçersizdir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İmza taşımayan veya imzası işçiye ait olmayan belgelere itibar edilemez ve bu belgelere göre ödemelerin yapıldığı kabul edilemez.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşçinin değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet süresi, iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilmişse kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Fazla mesai, hafta tatili çalışmaları, ücretli izin paralı kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz.

  Devamını Oku