1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapılan işler karşılığı ayni bir bedelin müteahhide verilmesinin öngörüldüğü geçici ve kesin kabulü yapılmış işlere ilişkin olarak sunulan iş deneyim belgeleri ihalelerde kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Özel sektöre gerçekleştirilen işlerin iş deneyim belgesi olarak sunulması durumunda sözleşmenin tarafları aynı kişi olabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Özel sektöre gerçekleştirilen işlerin iş deneyim belgesi olarak sunulması durumunda sözleşmenin tarafları aynı kişi olabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İhale indiriminin olduğu ihalelerde iş deneyim belgesi nasıl düzenlenmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  T.C. Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından iş deneyimine konu bilgi ve belgelere dayalı olarak yurt dışı iş deneyim belgesinin yeniden düzenlenmesi diğer şartları sağlamamasına rağmen iş deneyim belgesinin kabülü mümkün müdür?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Adi ortaklık tarafından kullanılan iş deneyim belgesi limited şirket tarafından kullanılabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İdare tarafından yanlışlıkla meblağ olarak yüksek düzenlenen iş deneyim belgesi ile ihaleye başvuran isteklinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Tür değiştiren şirketin eski şirkete ait iş deneyimi kullanabilmesi için 1 yıllık sürenin geçmesine gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Şirketin tür değiştirmesi durumunda iş deneyimi kullanabilmesi için 1 yıllık sürenin tamamlanmasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Şirketin tür değiştirmesi durumunda iş deneyimi kullanabilmesi için 1 yıllık sürenin geçmesine gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Şirket türünü değiştiren istekli için de iş deneyim belgesinin en az 1 yıldır kullanılmasına daire düzenleme geçerli olacak mıdır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yurtdışında elde edilen iş deneyim belgeleri için apostil tasdik şerhleri için süreç silsilesinin takip edilmemesi belgenin sıhhatini etkileyecek midir?

  Devamını Oku