1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakıfları tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri geçerli bir belge midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yurtdışından Sağlanan İş Deneyim Belgeleri Ne Kadar Ayrıntılı Olması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesinde benzer işlerin nasıl ayrıştırılması gerektiğine dair örnek karar

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım İşi İhaleleri Benzer İş Grupları Tebliğ’nde Baraj Grubu’na Hangi İmalatlar Gerçekleştirilmektedir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yurtdışında gerçekleştirilen işlerin iş deneyim belgeleri EKAP'a kaydedilecek midir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesinde yer alan Azerbaycan idarelerinin yetkililerinin imzasının ve mührünün doğruluğuna ilişkin apostil tasdik şerhi düşülmesi gerektiği hâlde; iş deneyim belgelerini aslına uygun olduğu şerhi ile onaylayan ve sadece tercümanın imzasının doğruluğunu teyit eden Azerbaycan noterinin imzasına ilişkin olarak apostil tasdik şerhi düşülmesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Geçici kabulü yapılan bir işte teminat süresince hisse devrinin yapılıp yapılmadığının kontrolü yapılmadan iş deneyim belgesinin verilmesi iş deneyim belgesinin sıhhatini etkileyecek midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Geçici kabulü yapılan bir işte iş deneyim belgesi verilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş durum belgeleri düzenlendikleri süreden itibaren ihalelerde ne kadar süreyle geçerli olabilir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Alt yapıya ilişkin olarak idare tarafından verilen iş deneyim belgesi hem alt yapı hemde üst yapıya ilişkin olarak benzer işin tanımlandığı ihalede kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım İşi ihalesine iş deneyim belgesi olarak özel sektöre yapılan yapım işleri için gerçekleştirilen sözleşme ve fatura sunulabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Devlet memuru olarak çalışan bir kişinin sahip olduğu belgeyle ihaleye katılması veya yarıdan fazla hisseye sahip olduğu şirketle ihaleye katılması mümkün müdür?

  Devamını Oku