1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yurtdışında gerçekleştirilen işlerin iş deneyim belgeleri EKAP'a kaydedilecek midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesinde yer alan Azerbaycan idarelerinin yetkililerinin imzasının ve mührünün doğruluğuna ilişkin apostil tasdik şerhi düşülmesi gerektiği hâlde; iş deneyim belgelerini aslına uygun olduğu şerhi ile onaylayan ve sadece tercümanın imzasının doğruluğunu teyit eden Azerbaycan noterinin imzasına ilişkin olarak apostil tasdik şerhi düşülmesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Geçici kabulü yapılan bir işte teminat süresince hisse devrinin yapılıp yapılmadığının kontrolü yapılmadan iş deneyim belgesinin verilmesi iş deneyim belgesinin sıhhatini etkileyecek midir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Geçici kabulü yapılan bir işte iş deneyim belgesi verilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş durum belgeleri düzenlendikleri süreden itibaren ihalelerde ne kadar süreyle geçerli olabilir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Alt yapıya ilişkin olarak idare tarafından verilen iş deneyim belgesi hem alt yapı hemde üst yapıya ilişkin olarak benzer işin tanımlandığı ihalede kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım İşi ihalesine iş deneyim belgesi olarak özel sektöre yapılan yapım işleri için gerçekleştirilen sözleşme ve fatura sunulabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Devlet memuru olarak çalışan bir kişinin sahip olduğu belgeyle ihaleye katılması veya yarıdan fazla hisseye sahip olduğu şirketle ihaleye katılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Tahkimat işleri karayolu veya toprak yol yapımına ilişkin ihalede benzer iş olarak sayılabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İhale konusu benzer iş grubunun isteklinin sunduğu iş deneyim belgesine esas işin hakedişleri içersinde bulunması durumunda idare tarafından söz konusu iş deneyim belgesi kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İdarece incelenen iş deneyim belgesinde benzer iş deneyimi olarak belirlenen gruba ilişkin değerlendirme yapılmadan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin reddedilmesi işlemi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yap- İşlet- Devret modeli çerçevesinde yaptırılan işlerde düzenlenen belgeler iş deneyim belgesi olarak kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku