1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım İşine İlişkin Bakım Onarım Hizmetlerine İlişkin İş Deneyim Belgesi Hizmeti Kapsadığı Gerekçesiyle Yapım İşine Sunulması Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesine esas sözcleşmenin noter onaylı olması zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım İşlerinde Özel Sektöre Gerçekleştirilen İşlerin İş Deneyim Belgesi Olarak Hesaplanması

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım İşlerinde 3 adet sözleşmeye dayalı belge toplamı tek bir iş deneyim olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Hem İş Deneyim Belgesi Hem Mezuniyet Belgesi Sunulması Durumunda İsteklinin Hangi Belgesi Değerlendirmeye Alınacaktır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Sipariş Formu İş Deneyime Esas Sözleşme Olarak Geçerli Olabilir Mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Kamu Bankaları İş Deneyim Belgesi Düzenleyebilir Mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Aynı iş deneyim belgesinin hem mezuniyet belgesi eki olarak mezuniyetten sonra geçen onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi hem de diğer ortağın iş deneyimine ilişkin yeterliliğin tevsikinde kullanılabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Ortaklık durum belgesinde tarih olmaması, firmanın ihale dışı bırakılması için gerekçe olabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Kendisine Ait İnşaatı Yapan Kişiye İş Bitirme Belgesi Düzenlenebilir Mi?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Özel Sektöre Gerçekleştirilen Yapım İşine İlişkin İş Deneyim Belgesi Alabilmek İçin Hangi Belgeleri Hangi Kuruma Teslim Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yurtdışından alınan iş deneyim belgesi üzerinde işin bitim tarihi olması gerekmekte midir?

  Devamını Oku