1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Asansör Yapım işi Özel Sektöre İş Deneyim Olarak Değerlendirilmesine Bir Örnek

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Üst yapı ve alt yapı işlerinin birlikte yapıldığı ihalelerde iş deneyim belgeleri tamamı mı yoksa hakedişler üzerinden hesaplanarak mı hesaplanacaktır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Dolar üzerinden belirlenen ücretler iş deneyim belgesi olarak değerlendirilmesi nasıl gerçekleştirilecektir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım İşine İlişkin Bakım Onarım Hizmetlerine İlişkin İş Deneyim Belgesi Hizmeti Kapsadığı Gerekçesiyle Yapım İşine Sunulması Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesine esas sözcleşmenin noter onaylı olması zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım İşlerinde Özel Sektöre Gerçekleştirilen İşlerin İş Deneyim Belgesi Olarak Hesaplanması

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım İşlerinde 3 adet sözleşmeye dayalı belge toplamı tek bir iş deneyim olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Hem İş Deneyim Belgesi Hem Mezuniyet Belgesi Sunulması Durumunda İsteklinin Hangi Belgesi Değerlendirmeye Alınacaktır?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Sipariş Formu İş Deneyime Esas Sözleşme Olarak Geçerli Olabilir Mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Kamu Bankaları İş Deneyim Belgesi Düzenleyebilir Mi?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Aynı iş deneyim belgesinin hem mezuniyet belgesi eki olarak mezuniyetten sonra geçen onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi hem de diğer ortağın iş deneyimine ilişkin yeterliliğin tevsikinde kullanılabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Ortaklık durum belgesinde tarih olmaması, firmanın ihale dışı bırakılması için gerekçe olabilir mi?

  Devamını Oku