1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Vakıf tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgeleri ihalede geçerli olarak kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yüklenici İş Durum Belgesi Ne Zaman Düzenlenebilir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Pilot ve özel ortağın sunmaları gereken en az iş deneyim belgesi oranları ve miktarları hakkında örnek karar

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Özel sektöre gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin olarak Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları iş deneyim belgesi düzenleyebilirler mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Geçici kabulü yapılmamış iş için iş bitirme belgesi düzenlenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Özel sektör için yapılmış inşaat işleri nasıl yapım işi iş deneyim belgesi olarak dönüştürülebilir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Özel sektöre gerçekleştirilen bir işe ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için hangi bilgi ve belgeler gerekmektedir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Sözleşme bedeli bulunmayan kat karşılığı inşaat işlerine ilişkin sözleşmeler iş deneyimi olarak kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Pilot ortak ve özel ortağın vereceği iş deneyim belgeleri oranları ve hesabına dair örnek karar

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyimini gösteren belgelerde yer almakla birlikte, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları, iş deneyiminde değerlendirmeye alınacak mıdır?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesine konu olan işin ihale konusu işle veya benzer iş olarak belirlenen işlerle ortak imalatlarının bulunması tek başına benzer iş kapsamında değerlendirilmesi sonucunu doğurur mu?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim yerine diplomasını sunan mühendis meslek odasından alınmış Serbest İnşaat Mühendisi belgesi bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmaması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku