1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Biri işin iş ortaklığında bulunan yüklenicisine alt yüklenici iş bitirme belgesi de verilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Ortaklık durum belgesinde tarih olmaması, firmanın ihale dışı bırakılması için gerekçe olabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Devredilen işlerde iş durum belgesi düzenlebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Kendisine Ait İnşaatı Yapan Kişiye İş Bitirme Belgesi Düzenlenebilir Mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım işlerinde özel sektöre yapılan işlerin karşılığı olarak iş bitirme belgesi talep edilirken hangi belgelerin sunulması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Kendisine Ait İnşaatı Yapan Kişiye İş Bitirme Belgesi Düzenlenebilir Mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Özel Sektöre Gerçekleştirilen Yapım İşine İlişkin İş Deneyim Belgesi Alabilmek İçin Hangi Belgeleri Hangi Kuruma Teslim Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yurtdışından alınan iş deneyim belgesi üzerinde işin bitim tarihi olması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesinin ayrıştırılarak konulması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Ayrıntılı inceleme yapılmaksızın iş deneyimin sırf tamamlama işi olduğu için teklifin reddedilmesi mevzuata aykırılık taşımakta mıdır?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım işi ihalelerinde fatura ve sözleşme iş deneyim belgesi olarak geçerli olabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  HES (Hirdro Elektrik Santrali) ne ilişkin iş bitirme belgelesini Belediye düzenleyebilir mi?

  Devamını Oku