1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesinin içerisinde birden fazla benzer işe yönelik imalat varsa nasıl hesaplanması gereklidir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım işi ihalelerinde sözleşme ve faturalar iş deneyimini tevsik etmek amacıyla kullanılabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım İşlerinde devredilen işlerde iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Özel sektör firmaları tarafından düzenlenen iş bitirme belgeleri yapım işi ihalelerinde kullanılabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Kat karşılığı inşaat işi için akdedilen sözleşmeler hangi durumlarda iş deneyim belgesi olarak değerlendirilebilir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Devredilen işlerde iş durum belgesi düzenlenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş durum belgeleri hizmet alım ihalelerinde düzenlenebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Geçici kabulü yapılmayan işler için iş durum belgesi düzenlebilir mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş durum belgeleri hangi durumlarda düzenlenebilir?

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Tüzel kişi yüklenicinin iş deneyim belgesine sahip ortağının teminat süresinin bitiminden önce ortaklıktan ayrılması, ölümü veya iflası durumunda oluşacak hukuki durum

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Özelleştirilen yerlerde iş deneyim belgelerinin nasıl ve kim tarafından düzenleneceği ve özelleştirme öncesi ve sonrası gerçekleştirilen ihalenin önemi hk.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş durum belgeleri ne kadar süre için kullanılabilir ?

  Devamını Oku