1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Pilot ortak ve özel ortağın vereceği iş deneyim belgeleri oranları ve hesabına dair örnek karar

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyimini gösteren belgelerde yer almakla birlikte, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları, iş deneyiminde değerlendirmeye alınacak mıdır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesine konu olan işin ihale konusu işle veya benzer iş olarak belirlenen işlerle ortak imalatlarının bulunması tek başına benzer iş kapsamında değerlendirilmesi sonucunu doğurur mu?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim yerine diplomasını sunan mühendis meslek odasından alınmış Serbest İnşaat Mühendisi belgesi bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmaması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesinin içerisinde birden fazla benzer işe yönelik imalat varsa nasıl hesaplanması gereklidir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım işi ihalelerinde sözleşme ve faturalar iş deneyimini tevsik etmek amacıyla kullanılabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım İşlerinde devredilen işlerde iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Özel sektör firmaları tarafından düzenlenen iş bitirme belgeleri yapım işi ihalelerinde kullanılabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Kat karşılığı inşaat işi için akdedilen sözleşmeler hangi durumlarda iş deneyim belgesi olarak değerlendirilebilir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Devredilen işlerde iş durum belgesi düzenlenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş durum belgeleri hizmet alım ihalelerinde düzenlenebilir mi?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Geçici kabulü yapılmayan işler için iş durum belgesi düzenlebilir mi?

  Devamını Oku