1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş Deneyim Belgesinin Aslı Gibidir Yapılmış Suretinden Onaylanarak Verilmesi İhalede Geçerli Olması İçin Yeterli Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Şirket birleşmesi sonrası devrolunan şirketin sahip olduğu iş deneyim belgesi kullanma hakkı devralan şirkete intikal edebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yurtdışı İş Deneyim Belgesi Hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Geçici kabul tutanaklarının, iş durum belgesinin ekinde sunulmadığı gerekçesiyle firmanın değerlendirme dışı bırakılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yurtdışında Düzenlenmiş İş Deneyim Belgesi Hk.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş Bitirme Belgesinin Hesaplanmasında 15 Yıllık Sürenin Başlangıcı Ne Zaman Başlayacaktır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Aynı iş deneyim belgesinin hem mezuniyet belgesi eki olarak mezuniyetten sonra geçen onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi hem de diğer ortağın iş deneyimine ilişkin yeterliliğin tevsikinde kullanılabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş Deneyim Belgesi Üzerinde İşin Muhtemel Bitiş Tarihinin Yazılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Biri işin iş ortaklığında bulunan yüklenicisine alt yüklenici iş bitirme belgesi de verilebilir mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Ortaklık durum belgesinde tarih olmaması, firmanın ihale dışı bırakılması için gerekçe olabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Devredilen işlerde iş durum belgesi düzenlebilir mi?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Kendisine Ait İnşaatı Yapan Kişiye İş Bitirme Belgesi Düzenlenebilir Mi?

  Devamını Oku