1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Sipariş Formu İş Deneyime Esas Sözleşme Olarak Geçerli Olabilir Mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Kamu Bankaları İş Deneyim Belgesi Düzenleyebilir Mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Rusya'da Apostil tasdik şerhi hukuki zorunluluk mudur?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş Deneyim Belgesi Yerine Geçecek Sözleşmelerde Noter Onayı Olmaması Hukuki Geçerliliğini Etkileyecek Midir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş Deneyim Belgesinin Aslı Gibidir Yapılmış Suretinden Onaylanarak Verilmesi İhalede Geçerli Olması İçin Yeterli Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Şirket birleşmesi sonrası devrolunan şirketin sahip olduğu iş deneyim belgesi kullanma hakkı devralan şirkete intikal edebilir mi?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yurtdışı İş Deneyim Belgesi Hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Geçici kabul tutanaklarının, iş durum belgesinin ekinde sunulmadığı gerekçesiyle firmanın değerlendirme dışı bırakılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yurtdışında Düzenlenmiş İş Deneyim Belgesi Hk.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş Bitirme Belgesinin Hesaplanmasında 15 Yıllık Sürenin Başlangıcı Ne Zaman Başlayacaktır?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Aynı iş deneyim belgesinin hem mezuniyet belgesi eki olarak mezuniyetten sonra geçen onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi hem de diğer ortağın iş deneyimine ilişkin yeterliliğin tevsikinde kullanılabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş Deneyim Belgesi Üzerinde İşin Muhtemel Bitiş Tarihinin Yazılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku