1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım işinden elde edilen iş deneyim belgesi işin mahiyeti de dikkate alınmak şartıyla hizmet alım ihalelerinde kullanılabilir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesi iş eksilişleri hesap edilerek gerçekleştirilmeyen başka bir idarenin vermiş olduğu iş deneyim belgesini sunan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmaması gerekmekte olup ihaleyi yapan idarenin yapması gereken iş deneyim belgesinin düzelttirilerek ihale süreçlerine devam edilmesidir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgeleri güncellenirken ihale ilan tarihine göre güncellenmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesinin güncellenmesinde ihalenin ilk ilan tarihinin esas alınması gerekmekte olup ihale ilanının yayımlandığı tarihin yerel gazete ve kamu ihale bülteninde farklılık arz ettiği durumlarda ilanın yerel gazete veya kamu ihale bülteninde hangisinde önce yayımlanmışsa o tarihin esas alınması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İsteklinin iş deneyim belgesinde, işin alt yüklenici tarafından yapılan kısmı içerisinde, kendi uzmanlık alanı dışındaki işlerde ve kendisinin % 24 oranında konsorsiyum ortağı olarak bulunduğu işin tamamında alt yüklenici gösterilerek iş deneyim belgesi alması hukuka aykırıdır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İhalenin hizmet binası onarım işinde boya alım işine ait iş deneyim belgesi kabul edilmemektedir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesi olarak sunulan arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı sözleşmesinde belirtilen tutarın tümü değil %60’ı değerlendirilir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Kontrolörlüğü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan, hakedişi ise İl Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanan ve Vakıf adına gerçekleştirilen yapım işine ilişkin iş deneyim belgesinin Vali tarafından onaylı olmaması halinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İdari bir işlem ile yargı kararı olmaksızın bir iş deneyim belgesinin yokluğuna hükmedilemez.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İdare tarafından istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş grubuna uygun olup olmadığının tespit edilebilmesi için ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin istekliden istenilmesi hukuka aykırı olup, söz konusu bilgi ve belgelerin iş deneyim belgesini düzenleyen idareden ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından istenilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Bir ihalede iş deneyim belgesinin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme kararı ile değerlendirme dışı bırakılmış olmanın, aynı iş deneyim belgesi ile girilmiş bir başka ihalede, ihalenin üzerinde bırakılmış ve sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiş bir iş sonucu alınan iş deneyim belgesinin geçerliliğini ortadan kaldırmayacaktir.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İşin kusurlu olarak icra edildiğine ilişkin davalı idarece herhangi bir tespit yapılmadığı, aksine işin kusursuz yapıldığı tespit edilerek kabulü uygun bulunduğundan iş deneyim belgesinin değerlendirilmesi gerekir.

  Devamını Oku