1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş durum belgeleri düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilecektir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İsteklilerin iş deneyim belgelerinde benzer işe ait olmayan kısımlar incelenmeden bütün olarak uygun kabul edilmemesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İki tüzel kişi arasında imzalanan sözleşmenin noter huzurunda imzalandığına veya imzaların ilgililere ait olduğunun noter huzurunda kendileri tarafından beyan edildiğine dair bir şerhin bulunmaması durumunda isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Kat karşılığı - hasılat paylaşımı usulüne göre yapılan söz konusu sözleşmenin yapılacak iş karşılığı tahmini de olsa bir bedel içermesi sebebiyle bu sözleşmeye dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinin 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde iş deneyiminin belgelendirilmesi amacıyla kullanılabilecektir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Kat karşılığı inşaat sözleşmelerine dayanılarak gerçekleştirilen yapım işleri için düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin iş deneyimini tevsik eden belge olarak kabul edilmelidir.

  Devamını Oku