1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Üçüncü kişi tarafından bağış yoluyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilecek bir yapının, kamu kaynağı kullanılmadığı için özel sektöre gerçekleştirilen işler kapsamında ele alınarak iş deneyim belgesinin düzenlenmesi, bu sebeple İl Milli Eğitim Müdürlüğü yerine Valilik tarafından belgenin onaylanması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Organize Sanayi Bölgesi tarafından verilen iş deneyim belgesinde yönetim kurulu başkanı veya başkan vekilinin imzası gerekmektedir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgesi verilebilmesi için kesin kabul işlemlerinin bitmiş olmasına gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Köy Muhtarlığı tarafından gerçekleştirilen yapım işleri, her ne kadar köy muhtarlığı 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmasa da, düzenlenen iş deneyim belgesinin onaylama makamı olmasından ve yapım işlerinde iş deneyim belgesi düzenlemeye yönelik düzenlemelerin gerekçeleri çerçevesinde, kabul edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgeleri güncellenirken, ihale ilanının yayımlandığı tarihin yerel gazete ve kamu ihale bülteninde farklılık arz ettiği durumlarda ilanın yerel gazete veya kamu ihale bülteninde hangisinde önce yayımlanmışsa o tarihin esas alınması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Belediye başkanına ait iş deneyim belgesi, başkanın ortak olduğu bir şirket tarafından ihalelerde kullanılması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım işi ihalelerinde özel sektöre yapılan işler için sunulan sözleşmenin noter onaylı olması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İhale tarihi ile mezuniyet tarihi farklı yıl ise iş deneyimin en az 1 yıl olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgelerinin güncellenmesi işlemi ihaleye ilişkin zeyilname düzenlenmesi durumunda dahi ilk ilan tarihinden itibaren yapılmalıdır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesi için yapılan başvuru işlemlerinde evrak eksiliği nedeniyle iş deneyim belgesinin verilmemesi gerektiği halde, iş deneyim belgesi alan isteklinin ihale sürecinde bu hukuka aykırılığın ortaya çıkması durumunda bu belgenin geçersiz kabul edilerek iş deneyim belgesinin iptali için iş deneyim belgesini düzenleyen idareye bildirilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapılan işin gerçekliği konusunda bir duraksama bulunmayan, ilgili merciler tarafından da onaylanarak mühürlenen, imzalanan ve tasdik edilen yapım işi iş yönetmeye ilişkin söz konusu belge geçerli kabul edilmelidir.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Dava konusu ihale dosyasına sunulan iş bitirme belgesinin dayanağı olan işin büyük bir kısmının alt yüklenici tarafından gerçekleştirilmesinin mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle, iş bitirme belgesi geçersiz kabul edilemez.

  Devamını Oku