1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin yöntemine göre gerçekleştirilen alımlarda sözleşme düzenlenmesi ve sözleşmelerde gecikme cezası düzenlenmesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  4734 sayılı Kanunun 22/d maddesi kapsamındaki alımlar sırasında hangi durumlarda ihale kararı kaynaklı damga vergisi doğabilir?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Park Bahçe Bakım İşi, Çevre Temizlik ve Çöp Toplama İşi kapsamında yükleniciye yaptırılması gereken çeşitli temizlik işlerinin doğrudan temin yoluyla ayrıca üçüncü şahıslara yaptırılabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  4734 sayılı Kanun'un 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılan mal alımlarının yıllık tutarının belediye bütçesine bu amaçla konulan ödeneklerin %10'unun aşılması kamu zararı olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Piyasada farklı yüklenicilerce karşılanması mümkün olan bir hizmetin 4734 sayılı Kanunun 22/b kapsamında karşılanması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Danışmanlık hizmetleri (Araçların trafik takip plaka ve ruhsat işlemleri) doğrudan temin yöntemiyle alınabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin usulünde sözleşme düzenlenme zorunluluğu var mıdır?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda akdedilen sözleşmede gecikme cezasına ilişkin hükümler uygulanmak zorunda mıdır?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  “piyasa fiyat araştırması” tabirinin yaklaşık maliyet hazırlanmasıyla ilgili olarak zikredilen “her türlü fiyat araştırması” tabiriyle eşanlamlı bir ifade midir?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Ayrı firmadan aynı tarihte yapılan kırtasiye malzemesi alımlarında farklı fiyatların esas alınması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Kitapların alış fiyatı ile piyasa rayiç fiyatı arasındaki fark kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin ile aynı müteahhide yaptırılan imalatlar arasındaki meblağ farkı kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku