1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Piyasada farklı yüklenicilerce karşılanması mümkün olan bir hizmetin 4734 sayılı Kanunun 22/b kapsamında karşılanması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Danışmanlık hizmetleri (Araçların trafik takip plaka ve ruhsat işlemleri) doğrudan temin yöntemiyle alınabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin usulünde sözleşme düzenlenme zorunluluğu var mıdır?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda akdedilen sözleşmede gecikme cezasına ilişkin hükümler uygulanmak zorunda mıdır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  “piyasa fiyat araştırması” tabirinin yaklaşık maliyet hazırlanmasıyla ilgili olarak zikredilen “her türlü fiyat araştırması” tabiriyle eşanlamlı bir ifade midir?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Ayrı firmadan aynı tarihte yapılan kırtasiye malzemesi alımlarında farklı fiyatların esas alınması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Kitapların alış fiyatı ile piyasa rayiç fiyatı arasındaki fark kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin ile aynı müteahhide yaptırılan imalatlar arasındaki meblağ farkı kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin limitine sokulmak için iş kısımlara bölünemez.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Piyasa fiyat araştırma tutanağının bir ihale kararının tüm niteliklerini taşıması nedeniyle ihale kararı gibi damga vergisine tabi olur mu?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kıyas yoluyla sözleşme olarak kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılan işlerde sözleşme yapılması ve ihale kararı alınması gerekmekte midir?

  Devamını Oku