1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin ödemelerinde fiyat farkı hesabı yapılabilir mi? Önceki kararname dönemine ait ama yine de sözleşme serbestisi kapsamında konu ele alınmakta ve doğru hareket edilmektedir.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  İstenilen özelliklerde ilde sadece bir yerin olması ve bu yerin işletme hakkının da bir firmaya ait olması halinde, 22-a maddesine göre organizasyon vb. hizmet alımları doğrudan teminle bu yerden yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  İhale devam ederken, doğrudan temin yöntemi ile daha yüksek fiyattan alım yapılması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  İhtiyacın doğrudan temin yöntemine göre kısımlara bölünerek temin edilmesi kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin yöntemiyle avukata sözleşmeli avukata ödenen bedelden daha yüksek bir ücret ödenmesi kamu zararı oluşturur mu?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Avukatlık Hizmet Alımı Doğrudan Temin Yöntemiyle Tedarik Edilmesi (22-h) Kamu Zararı Doğurur Mu?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Konser etkinliği için tek satıcı konumunda bulunan şirketten 22-b maddesi yerine doğrudan temin yöntemine göre alım yapılması mümkün müdür? Bu şekilde yapılan alımlarda daha yüksek tutarda ödeme yapılması hangi halde olabilir?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Piyasadan üç ayrı teklif alınması ve alınan tekliflerin ortalamasından daha düşük bedelle işin yaptırılması halinde kamu zararı bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yapılan alımların doğrudan temin b (22/b) yöntemine göre alınabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Bazı ilaçların, ihale devam ederken daha yüksek bedelle 22/f (doğrudan temin) yöntemi ile satın alınması kamu zararına sebebiyet verecek midir?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  İhalenin garanti süresi içinde gerçekleştirilen alımlarda firmanın önceki fiyatları baz alınarak kamu zararı çıkartılabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Limit aşılmış olmasına rağmen doğrudan temin ile satın alımı gerçekleştirilmesi hukuka aykırı mıdır?

  Devamını Oku