1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Aynı idare bünyesindeki farklı daire başkanlıkları tarafından doğrudan temin yöntemiyle aynı tarihte ve aynı marka alınan boya fiyatlarının farklı olmasının kamu zararı oluşturabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan teminle alınan koltuk, masa diye yazılan cinsteki ürünlerin serbest piyasada yüzlerce çeşidinin olup fiyatlarının da özeliklerine göre birbirinden oldukça farklı olabildiği bilinen bir gerçektir. Bilirkişi raporlarından o tarihte satın alınan malzemelerin tümünün cins, marka, kalite gibi unsurlarının tespitinin mümkün olmadığı anlaşıldığından davanın reddi gerekir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin ile gerçekleştirilen alımların bedel içeren bir sözleşme ile gerçekleştirilmesi durumunda iş deneyim belgesi düzenlenebilir.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  Sağlık sektöründe, 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi çerçevesinde, her vaka için ayrı bir satın alma işlemi yapılması yerine, belirli süreli sözleşmeler yapılabileceği hakkında görüş.

  Devamını Oku
 5. Görüşler
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin usulüne göre yapılacak alımlarda alınan ihale kararı ve düzenlenen sözleşmenin damga vergisi hk.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Boya ve boya malzemeleri ürünlerinden başka bir daire başkanlığı daha ucuza almışken, aynı malzemeler için 22 (d) maddesine göre yapılan alımda daha yüksek bedel ödenmesi kamu zararı oluşturur mu?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirilen alımlarda hangi durumlarda ihale karar kaynaklı damga vergisi kesilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen mal alımlarında, alım yapılan firma hakkında iş deneyim belgesinin düzenlenemeyeceğine dair bir yasal düzenlemenin bulunmadığı, hatta firmanın istemi halinde bu belgenin düzenlenmesinin yasal zaruret arz ettiği anlaşılmakla, davaya konu iş deneyim belgesinde yer alan 1.1.2008 ila 31.12.2008 tarihleri arasında sanık İdris'in yetkilisi olduğu G... İnşaat Sanayii ve Tic. Ltd. Şti. tarafından … Belediyesine doğrudan temin yöntemi ile mal satışı yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise bu tarihler arasındaki satış miktarının 215.220,20 TL olup olmadığı araştırılarak karar verilmesi hk.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin usulü ile yapılan ve Onay belgesinde fiyat farkı ödenmeyeceği belirtilen bir alımda sözleşmeye fiyat farkı ödeneceği yönünde hüküm konulabilir mi? Bu durumda ödenecek fiyat farkından kim sorumlu olacaktır?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda, ihtiyacın kısımlara bölünerek temin edilmesi hangi durumlarda kamu zararı olarak değerlendirilmeyecektir?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Festivalde, konser ve ikram kapsamında harcama yapılması ve konser için tek kişiden fiyat alınması kamu zararı olarak değerlendirilecek midir?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin piyasa araştırmasında i3 veya i5 PC yazılarak araştırma yapılması ve firmaların da tekliflerinde marka belirtmesi hukuka aykırılık ve kamu zararı oluşturmakta mıdır?

  Devamını Oku