1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yapılan alımların doğrudan temin b (22/b) yöntemine göre alınabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Bazı ilaçların, ihale devam ederken daha yüksek bedelle 22/f (doğrudan temin) yöntemi ile satın alınması kamu zararına sebebiyet verecek midir?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  İhalenin garanti süresi içinde gerçekleştirilen alımlarda firmanın önceki fiyatları baz alınarak kamu zararı çıkartılabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Limit aşılmış olmasına rağmen doğrudan temin ile satın alımı gerçekleştirilmesi hukuka aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Festivalin yürütümünde ihtiyaç duyulan, talep edilen hizmetlerin doğrudan temin ile parçalanarak bölündüğü iddiası ile karşı karşıya kalınmaması için hangi koşulların oluşmuş olması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan teminde % 10 sınırının aşıldığı ve Kamu İhale Kurumundan izin alınmadığı durumlarda kamu zararına sebebiyet verilmemesi için nasıl hareket edilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan teminle yapılan alımda piyasa fiyat araştırması tutanağında yer verilen üç firma arasından en düşük teklif verenden gerçekleştirilen alımın piyasa rayicinden yüksek bir fiyat olması kamu zararına sebebiyet verecek midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin bir ihale usulü olmadığından ötürü söz konusu alımın ortaklarından birisinin alım sürecinde yetkililerden birisinin akrabasından olan şirketten alınması mevzuata uygundur.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin bir ihale usulü olmadığından ötürü 4734 sayılı Kanunun 11’nci maddesinde belirtilen “ihaleye katılamayacak olanlar” çerçevesinde sorgulama yapılmasına hukuken olanak bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  TÜPRAŞ rafinerisinden Belediye tesislerine bitüm nakli yaptırılması işinin kısımlara bölünerek doğrudan temin kapsamında yaptırılmasında teftiş ve soruşturma gerektirir mi?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  22/d Kapsamında Temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilebilecek alımlar kapsamında organizasyon hizmet bedeli sayılabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin yöntemiyle alınan klimanın bedelinin liste fiyatından yüksek olması kamu zararı doğurur mu?

  Devamını Oku