1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün kablosuz internet erişimine ilişkin ihtiyacının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında temin edilip edilemeyeceği

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin alımlarında bütçenin % 10'unun, KİK uygun görüşü olmadan aşılması soruşturmayı gerektirir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Doğrudan Temin

  Başvuruya konu işin, 4734 sayılı Kanun’un “Doğrudan Temin” başlıklı 22’nci maddesi kapsamında gerçekleştirildiği, anılan Kanun’un 18’inci maddesi kapsamında sayılmaması nedeniyle, bir ihale usulü olmayan doğrudan temin ile ilgili olarak Kurumun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  Parasal limitler dahilinde yapılan harcamalar, bütçenin % 10'unu aşsa da, 22-d ve 21-f tutarları toplamı aşılmamışsa görüş almaya gerek yoktur.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yapılan alımların doğrudan temin b (22/b) yöntemine göre alınabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Bazı ilaçların, ihale devam ederken daha yüksek bedelle 22/f (doğrudan temin) yöntemi ile satın alınması kamu zararına sebebiyet verecek midir?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  İhalenin garanti süresi içinde gerçekleştirilen alımlarda firmanın önceki fiyatları baz alınarak kamu zararı çıkartılabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Limit aşılmış olmasına rağmen doğrudan temin ile satın alımı gerçekleştirilmesi hukuka aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Festivalin yürütümünde ihtiyaç duyulan, talep edilen hizmetlerin doğrudan temin ile parçalanarak bölündüğü iddiası ile karşı karşıya kalınmaması için hangi koşulların oluşmuş olması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan teminde % 10 sınırının aşıldığı ve Kamu İhale Kurumundan izin alınmadığı durumlarda kamu zararına sebebiyet verilmemesi için nasıl hareket edilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan teminle yapılan alımda piyasa fiyat araştırması tutanağında yer verilen üç firma arasından en düşük teklif verenden gerçekleştirilen alımın piyasa rayicinden yüksek bir fiyat olması kamu zararına sebebiyet verecek midir?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin bir ihale usulü olmadığından ötürü söz konusu alımın ortaklarından birisinin alım sürecinde yetkililerden birisinin akrabasından olan şirketten alınması mevzuata uygundur.

  Devamını Oku