1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  İhtiyacın doğrudan temin yöntemine göre kısımlara bölünerek temin edilmesi kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin yöntemiyle avukata sözleşmeli avukata ödenen bedelden daha yüksek bir ücret ödenmesi kamu zararı oluşturur mu?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Avukatlık Hizmet Alımı Doğrudan Temin Yöntemiyle Tedarik Edilmesi (22-h) Kamu Zararı Doğurur Mu?

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin (a) veya (c) bendine göre hangi şartlarla alım yapılabileceği ve nelere dikkat edileceği hk.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Konser etkinliği için tek satıcı konumunda bulunan şirketten 22-b maddesi yerine doğrudan temin yöntemine göre alım yapılması mümkün müdür? Bu şekilde yapılan alımlarda daha yüksek tutarda ödeme yapılması hangi halde olabilir?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Piyasadan üç ayrı teklif alınması ve alınan tekliflerin ortalamasından daha düşük bedelle işin yaptırılması halinde kamu zararı bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  3713 sayılı Kanun kapsamındaki malul gaziler için ihtiyaç duyulan ortez-protez parçalarının doğrudan temin usulüyle tedarik edilip edilemeyeceği.

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin c maddesine göre yapılan alımlarda, alımların süresi ve 3 yıl dolduktan sonra aynı firmadan alım yapılıp yapılamayacağı hakkında KİK görüşü

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  Belediye başkanı ve meclis üyelerinin 5393 sayılı Kanunun 28 inci maddesi hükmünden kaynaklı olarak, doğrudan temin kapsamında yapılan alımlara katılıp katılamayacakları hakkında görüş.

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  Ankara ili sınırları içerisinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan alımların doğrudan temin yöntemi kapsamında temin edilip edilemeyeceği, 22-a veya 22-b, hakkında görüş

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (ı) bendinin uygulanması kapsamında talep edilen görüşlere hangi gerekçelerle ne cevaplar verilmekte, kararda bulunmaktadır.

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  Doğrudan Temin

  4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendinde belirtilen %10 limit aşımı için genel uygunluk talebi,

  Devamını Oku