1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Kısımlara bölünen doğrudan temin ile gerçekleşen alımlarda kamu zararından bahsedilebilmesi için hangi koşulların oluşması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen mal alımlarında, alım yapılan firma hakkında iş deneyim belgesinin düzenlenemeyeceğine dair bir yasal düzenlemenin bulunmadığı, hatta firmanın istemi halinde bu belgenin düzenlenmesinin yasal zaruret arz ettiği anlaşılmakta olup, doğrudan temin yöntemi ile mal satışı yapılıp yapılmadığının ve yapılmış ise bu tarihler arasındaki satış miktarının 215.220,20 TL olup olmadığının araştırılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  İhale yöntemi kullanılmadan hizmet alımı işlerinin doğrudan temin yönteminin (b) maddesine göre belediye şirketinden satın alınması kamu zararı oluşturacak mıdır?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Yayınlanma tarihi arasında 2 ay olan aynı gazetede yayımlanan iki gazete ilan bedeli farkı kamu zararı oluşturacak mıdır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin yöntemiyle belediyece aynı boyut ve özellikle ilan verilmesi durumunda ilanlar arasındaki fark kamu zararı olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan teminde teknik şartname düzenlenmesi ve bu şartnamelerde marka yasağına uyulması hukuki bir zorunluluk mudur?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin alımlarında teknik şartname düzenlenme hususu kamu zararına sebebiyet verecek midir?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin ile gerçekleşen alımlarda belediye ticaret odaları veya meslek odalarından piyasa fiyat araştırması yapılması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin yöntemine göre gerçekleştirilen alımlarda sözleşme düzenlenmesi ve sözleşmelerde gecikme cezası düzenlenmesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  4734 sayılı Kanunun 22/d maddesi kapsamındaki alımlar sırasında hangi durumlarda ihale kararı kaynaklı damga vergisi doğabilir?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Park Bahçe Bakım İşi, Çevre Temizlik ve Çöp Toplama İşi kapsamında yükleniciye yaptırılması gereken çeşitli temizlik işlerinin doğrudan temin yoluyla ayrıca üçüncü şahıslara yaptırılabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  4734 sayılı Kanun'un 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılan mal alımlarının yıllık tutarının belediye bütçesine bu amaçla konulan ödeneklerin %10'unun aşılması kamu zararı olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku