1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin usulü ile yapılan ve Onay belgesinde fiyat farkı ödenmeyeceği belirtilen bir alımda sözleşmeye fiyat farkı ödeneceği yönünde hüküm konulabilir mi? Bu durumda ödenecek fiyat farkından kim sorumlu olacaktır?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda, ihtiyacın kısımlara bölünerek temin edilmesi hangi durumlarda kamu zararı olarak değerlendirilmeyecektir?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Festivalde, konser ve ikram kapsamında harcama yapılması ve konser için tek kişiden fiyat alınması kamu zararı olarak değerlendirilecek midir?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin piyasa araştırmasında i3 veya i5 PC yazılarak araştırma yapılması ve firmaların da tekliflerinde marka belirtmesi hukuka aykırılık ve kamu zararı oluşturmakta mıdır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Kısımlara bölünen doğrudan temin ile gerçekleşen alımlarda kamu zararından bahsedilebilmesi için hangi koşulların oluşması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen mal alımlarında, alım yapılan firma hakkında iş deneyim belgesinin düzenlenemeyeceğine dair bir yasal düzenlemenin bulunmadığı, hatta firmanın istemi halinde bu belgenin düzenlenmesinin yasal zaruret arz ettiği anlaşılmakta olup, doğrudan temin yöntemi ile mal satışı yapılıp yapılmadığının ve yapılmış ise bu tarihler arasındaki satış miktarının 215.220,20 TL olup olmadığının araştırılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  İhale yöntemi kullanılmadan hizmet alımı işlerinin doğrudan temin yönteminin (b) maddesine göre belediye şirketinden satın alınması kamu zararı oluşturacak mıdır?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Yayınlanma tarihi arasında 2 ay olan aynı gazetede yayımlanan iki gazete ilan bedeli farkı kamu zararı oluşturacak mıdır?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin yöntemiyle belediyece aynı boyut ve özellikle ilan verilmesi durumunda ilanlar arasındaki fark kamu zararı olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan teminde teknik şartname düzenlenmesi ve bu şartnamelerde marka yasağına uyulması hukuki bir zorunluluk mudur?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin alımlarında teknik şartname düzenlenme hususu kamu zararına sebebiyet verecek midir?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin ile gerçekleşen alımlarda belediye ticaret odaları veya meslek odalarından piyasa fiyat araştırması yapılması gerekmekte midir?

  Devamını Oku