1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  İhale konusu işin alt yüklenicilere verilmesi halinde, iş sahibinin açacağı eser sözleşmesi davalarında alt yükleniciler taraf olarak gösterilemez ve bu sebeple davalı taşeron şirkete yönelen davalarının pasif husumet yokluğu sebebiyle reddine karar verilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Diğer mahkemelerde dava açılmış olmasının Sayıştay yargısı tarafından tazmin hükmü verilmesine engel teşkil etmeyeceği

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Sözleşme öncesinde yapılan idari işlemlerin görüleceği yer idari mahkemeler olup, adli yargının idari işlemin hukuka uygunluğunu denetleme yetkisi yoktur.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Sözleşme imzalanmadan önce olmakla beraber, idarenin davacı olduğu hallerde görevli mahkemeler adli mahkemelerdir.

  Devamını Oku