1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  İlam tarihinden sonra yapılan tahsilatlar Sayıştay yargılamasında temyiz konusu yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Sözleşme sürecine yönelik olarak yasaklılık haricinde ceza tutarına ve fesih sürecine ilişkin inceleme idare mahkemesi tarafından yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Duruşma talep eden sorumlulara Sayıştay Dairesinde savunma hakkının tanınmaması daire kararının bozulmasına sebebiyet veren bir işlem midir?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Sayıştay'ın zimmet çıkaran kararı mevcut davanın taraflarını bağlamaz. Tarafların delilleri toplanmalı, bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılmalı ve hüküm kurulmalıdır.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Kamu İhale Kurulunun kararının iptali gerekçesiyle açılan dava da görevli yargı yeri neresidir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Aşırı düşük sorgulamasının hukuka aykırı gerekçesiyle açılan dava sonucunda alt Mahkeme tarafından ihalenin iptaline yönelik karar verilmesi durumunda aynı gerekçelerle Danıştay’da açılacak dava konusuz olacağından dava düşecektir.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Mahkeme heyeti tarafından karara bağlanması gereken uyuşmazlık hakkında tek hakim tarafından verilen kararda usul ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Ücretten kesilen vergilerin hatalı olması nedeniyle alacağının geri talep edilmesi noktasında muhatap, eğer kesilen vergi vergi dairesine yatırılmışsa, vergi dairesi olacaktır.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Aynı tarihli işleme karşı aynı tarihte iki ayrı biri adli diğeri idari yargı yerinde dava açılması ve bu davaların da taraflarının, konusunun ve sebebinin aynı nitelikte olduğu anlaşıldığından, bakılan davanın derdest dava olması sebebiyle esasının inceleme olanağı bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Kamu ihale Genel Tebliği'nin iptali istenen maddesine karşı ayrı, kesinleşen ihale kararının hükmünü yitirdiği ve sözleşmeye davet gönderilemeyeceğine dair işleme karşı ayrı dilekçeyle dava açılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Geçici teminatın gelir olarak kaydedilmesi işleminin iptali ve gelir olarak keydedilen teminatın reeskont faizi ile birlikte geri ödenmesi talebine yönelik olarak açılacak dava tek bir dilekçe ile açılacak dava değildir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Ceza hâkiminin tespit ettiği maddi olaylarla hukuk hakimi bağlı olacağından ceza davasının kesinleşmesinin beklenmesi suretiyle sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ile ve davalı genel müdürün idarenin zararına yol açtığı hususunun ispatlanamadığı gerekçesiyle hakkında açılan davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

  Devamını Oku