1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Sözleşmenin feshedilmesi halinde yüklenici hakkında verilen yasaklama kararı konusu adli mahkemelerde görülebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Açılacak davalarda yetki nedir ve yetki kuralları nelerdir? Kesin yetki kuralına yönelik belirlemenin olmadığı eser sözleşmesinden kaynaklı davalarda mahkemenin yetkisizliğine zamanında itiraz edilmemesinin sonuçları nelerdir?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Eser sözleşmesine ilişkin alacak istemleri hangi mahkemelerde dava edilir? Alacaklının ikametgah adresinde açılan dava yetki yönünden doğru mudur?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Kamu ihalelerinde sözleşmesinin yapılması aşamasına kadar ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve sözleşmenin imzalanmasından sonra, uygulanmasına ilişkin doğan uyuşmazlıklar hangi yargı yerinde çözüme kavuşturulur?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Davacı yan tarafından sunulan itirazların bilirkişi raporunda karşılanmaması, bilirkişi raporunun eksikliği anlamına gelir mi? Dava dilekçesinde talep edilen kalemler haricindeki kalemler için de bilirkişi raporunda yer verilebilir mi? Talep edilmeyen kalemler için karar verilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Ücretten kesilen vergilerin hatalı olması nedeniyle alacağının geri talep edilmesi noktasında muhatap, eğer kesilen vergi vergi dairesine yatırılmışsa, vergi dairesi olacaktır.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Ceza hâkiminin tespit ettiği maddi olaylarla hukuk hakimi bağlı olacağından ceza davasının kesinleşmesinin beklenmesi suretiyle sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ile ve davalı genel müdürün idarenin zararına yol açtığı hususunun ispatlanamadığı gerekçesiyle hakkında açılan davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı olmasa da ceza mahkemesince sabit kabul edilen olgular ile bağlıdır. Ceza mahkemesinde verilecek karar, hukuk davasında sonuca etki edebilecekse, ceza davasının sonucu beklenerek uyuşmazlığın esası incelenmelidir.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Hazine teşvikinin alınmasına yönelik olarak açılacak davanın sebepsiz zenginleşen Hazine aleyhine açılması gerekir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Sözleşme ancak tarafları hakkında hak ve borç doğuracağından sözleşmenin tarafı olmayan Bakanlığın sözleşme nedeniyle düzenlenen hakedişlerin ödenmemesinden ya da eksik ödenmesinden dolayı sorumlu tutulamaz.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Uyuşmazlık konusu inşaat yapım ihalesinin belediyenin ticari işletmeleriyle ilgili olmayıp kamu hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilmesi ve belediyenin tacir olarak kabulü mümkün olmadığından, tacirin işlerinin ticari olması esasının da burada kullanılamayacağı dikkate alınarak, davaya bakma görevinin genel mahkeme sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ait olduğu.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Somut olayda her iki ihale gerçekleşmiş, teminatlar alınmış, sözleşmeler düzenlenmiş ancak sözleşme davacı yüklenici tarafından imzalandığı halde davalı idare tarafından imzalanmayıp ihale feshedilmiştir. Bu durumda sözleşme yok hükmündedir. O halde idari işlemden kaynaklanan bir uyuşmazlık söz konusu bulunmaktadır. Davanın adli yargıda değil, idari yargıda görülmesi gerekir.

  Devamını Oku