1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı olmasa da ceza mahkemesince sabit kabul edilen olgular ile bağlıdır. Ceza mahkemesinde verilecek karar, hukuk davasında sonuca etki edebilecekse, ceza davasının sonucu beklenerek uyuşmazlığın esası incelenmelidir.

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Yasaklılık işlemlerine ilişkin başvuruların idare mahkemelerinin görev alanında olduğu hk.

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Sözleşmenin feshinden sonra kesin teminatın gelir olarak kaydedilmesi, 20 günlük para cezası ve yasaklılık işleminin iptali nedeniyle açılacak dava yeri adli değil idari yargıdır.

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Konya ilinde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından tesis edilen işleme karşı açılacak dava Konya idare mahkemesidir.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Hazine teşvikinin alınmasına yönelik olarak açılacak davanın sebepsiz zenginleşen Hazine aleyhine açılması gerekir.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Açılan dava teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin işlemin iptali istemini içermesi durumunda iptal davası, gelir kaydedilen geçici teminatın faiziyle birlikte ödenmesi istemli dava ise tam yargı davası niteliği taşıyacaktır.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Geçici teminatın iadesi ve tazminat talebi iki ayrı dava konusu olup iki ayrı dilekçe ile mahkemeye başvurulması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Sözleşme ancak tarafları hakkında hak ve borç doğuracağından sözleşmenin tarafı olmayan Bakanlığın sözleşme nedeniyle düzenlenen hakedişlerin ödenmemesinden ya da eksik ödenmesinden dolayı sorumlu tutulamaz.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Uyuşmazlık konusu inşaat yapım ihalesinin belediyenin ticari işletmeleriyle ilgili olmayıp kamu hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilmesi ve belediyenin tacir olarak kabulü mümkün olmadığından, tacirin işlerinin ticari olması esasının da burada kullanılamayacağı dikkate alınarak, davaya bakma görevinin genel mahkeme sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ait olduğu.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Vergiye ilişkin konularda Sayıştay ve Danıştay arasında anlaşmazlık olduğunda Danıştay kararları esas alınacağından, Danıştaya intikal eden vergi uyuşmazlığına ilişkin konunun Sayıştay yargılamasında konu edilmesine gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Somut olayda her iki ihale gerçekleşmiş, teminatlar alınmış, sözleşmeler düzenlenmiş ancak sözleşme davacı yüklenici tarafından imzalandığı halde davalı idare tarafından imzalanmayıp ihale feshedilmiştir. Bu durumda sözleşme yok hükmündedir. O halde idari işlemden kaynaklanan bir uyuşmazlık söz konusu bulunmaktadır. Davanın adli yargıda değil, idari yargıda görülmesi gerekir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  : Belediyenin 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre alımlarını yapmak zorunda olmasından dolayı, davacının sözleşmeyi ispat etmesi gerekmektedir. Davalının sözlü sözleşmeyi de inkar ettiği bu halde, husumet yönünden davanın reddi gerekmektedir. Yapılan heykel bedellerinin belediye tarafından ödenmesinin gerektiğine yönelik dava aktif husumet yönüyle reddedilmelidir.

  Devamını Oku