1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Kamu ihalelerinde sözleşmesinin yapılması aşamasına kadar ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve sözleşmenin imzalanmasından sonra, uygulanmasına ilişkin doğan uyuşmazlıklar hangi yargı yerinde çözüme kavuşturulur?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Davacı yan tarafından sunulan itirazların bilirkişi raporunda karşılanmaması, bilirkişi raporunun eksikliği anlamına gelir mi? Dava dilekçesinde talep edilen kalemler haricindeki kalemler için de bilirkişi raporunda yer verilebilir mi? Talep edilmeyen kalemler için karar verilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Temyiz kurulu incelemesinde dikkate alınan belge ve bilgilerin karar düzeltmeye konu olması söz konusu mudur? Yeni belge ve bilgiler yargılamanın iadesine gerekçe olabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Kamu zararı tespiti yapılmayan konularda, Sayıştay yargılaması açısından, yargılamaya esas rapor düzenlenebilir mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Tahsil edilmeyen Sayıştay ilamları hakkında ne gibi işlemler yapılmaktadır?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Yargılama aşamasında bulunmayan belgelerin Temyiz Kurulunda incelenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Temyiz başvurusunda yer alan hususların ikinci bir defa daha incelenmesi amacıyla Karar Düzeltme olarak başvurulması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  % 5 lik hazine kesintisi, idarenin asıl işveren olmasından dolayı kesilmeli midir? Diğer mahkemelerin verdikleri kararlar Sayıştay yargılamalarında karar düzeltmeye konu olabilir mi? Dikkate alınır mı?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Sayıştay yargılamasında karar düzeltmeye başvurulabilmesi için hangi şartlar aranır? Temyiz aşamasında başvuruda dikkate alınan bir konu daha sonra karar düzeltmeye konu edilebilir mi?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Sayıştay yargılamasında karar düzeltmeye her sorumlu ayrı ayrı başvurabilir mi? Karar düzeltmeye başvurmak için yasal gerekçeler nelerdir?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Diğer mahkemelerin vermiş olduğu kararlar, Sayıştay kararları için dayanak olabilir mi? Mahkeme kararları karar düzeltme gerekçesi olarak kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  İlam tarihinden sonra yapılan tahsilatlar Sayıştay yargılamasında temyiz konusu yapılabilir mi?

  Devamını Oku