1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Sayıştay Temyiz Kuruluna başvuru süresini geçiren kişilerin dilekçeleri dikkate alınabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Hüküm tarihinden önce yapılan tahsilat Sayıştay yargılamasında temyiz konusu olabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Belediye meclisi tarafından karara bağlanan servis (S) ücretlerinin tahsil edilmemesi neticesi verilen tazmin kararı üzerine, sorumluların ilgililere yazılar göndermesi, ödemeyenlerin çalışma izinlerini iptal etmesi ve alacağın zamanaşımına uğramaması gerekçeleri karar düzeltmeye konu olabilir mi ve bu sebeple sorumluluktan kurtulma söz konusu olabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Karar düzeltme talebi ile Sayıştay Temyiz Kurulu ilamı infazının durdurulabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Bakanlığına, idaresine, incelenmesi gerekirse soruşturulması için yazılması şeklinde verilen daire ilamlarının Sayıştay Temyiz Kuruluna götürülebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Tazmin kararı verilen ilam hükmünün, dairece ek ilamla değiştirilmesi ve sorumluların önceki ilam nosuna temyiz başvurusunda bulunması halinde, Sayıştay Temyiz Kurulu tarafından yapılan başvuru dikkate alınabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Ahiz, tazmin kararı verilen işlem veya olayda etkilenen firma, şirket veya bunların avukatları, tazmin kararına itiraz edebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Sayıştay Temyiz Kurulu kararı karar düzeltmeye götürülebilir mi? Bu halde hangi incelemeler yapılarak karar düzeltmeye mahal olup olmadığına karar verilir?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  İlamda ismi yazılı olmayan sorumluların temyiz talebinde bulunması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Temyiz kurulu incelemesinde dikkate alınan belge ve bilgilerin karar düzeltmeye konu olması söz konusu mudur? Yeni belge ve bilgiler yargılamanın iadesine gerekçe olabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Kamu zararı tespiti yapılmayan konularda, Sayıştay yargılaması açısından, yargılamaya esas rapor düzenlenebilir mi?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Tahsil edilmeyen Sayıştay ilamları hakkında ne gibi işlemler yapılmaktadır?

  Devamını Oku