1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yüksek Fen Kurulu
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yaklaşık maliyete ait hesap cetvelinin sözleşmenin uygulanması sırasında yapılacak işler bakımından sözleşme ve ekleri gibi yükleniciyi bağlayıcı bir yönünün de bulunmadığının yanısıra, buradan hareketle yüklenicinin bir hakkının doğmayacağı

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapım işlerinde yapılmamış işlerin bedelleri yapılmış gibi evrak düzenlenerek ödenemez. Ödeme yapılan kısımlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sunulması gerekir.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapım işlerinde anahtar teknik personeller aynı zamanda teknik personel olarak çalışamazlar.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  İdarenin onayına sunulmayan dolayısıyla işin başında hangi sıfat ve yetkiyle bulunduğu bilinmeyen kişinin sözleşmede öngörüldüğü şekliyle teknik personel olarak kabulü mümkün değildir.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde, sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle idarece uygun görülen bir iş artışı olmadığı halde, imalatların pursantaj listesindeki miktarlarının ve buna bağlı olarak oranlarının yeterli olmadığı gerekçesiyle pursantaj oranlarının artırılarak ödemede bulunulması mümkün değildir.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Anahtar teknik personel aynı zamanda teknik personel olarak kabul edilemez ve idarenin onayına sunulmayan dolayısıyla işin başında hangi sıfat ve yetkiyle bulunduğu bilinmeyen kişinin sözleşmede öngörüldüğü şekliyle teknik personel olarak kabulü mümkün değildir.

  Devamını Oku