1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapım işlerinde ısı yalıtım işinde B1 sınıfı yanıcı malzeme istenilmesine karşın E sınıfı malzeme kullanılması ve iki madde arasındaki fiyat farkının hakedişten düşülmemesi mümkün müdür? Sayıştay yargılamasında Başsavcılık temyiz başvurusunda bulunabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapım hakediş incelemelerinde, kamu zararına hükmedilebilmesi için, teknik, bilimsel ve fiili tespitlere yer verilmesine gerek var mıdır? Projeye aykırı imalat, proje harici imalat vb. imalat eksikliklerinin teknik ve bilimsel temele dayandırılmaması ve buna yönelik savunmaların dikkate alınmaması doğru mudur?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Teknik şartnamede öngörülen kalınlıktan daha fazla asfalt serilmesi halinde, fazla serilen asfalt bedeli idarelerce ödenebilir mi? Teknik şartnameye aykırı imalat bedeli idarelerce ödenebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapım işlerinde uygulama projesi ve inşaat mahal listesinde öngörülen ısı yalıtım malzemesi yerine farklı bir ısı yalıtım malzemesi kullanılması kamu zararı oluşturur mu? “19.055/C1 Poz Numaralı 5 cm Kalınlıkta XPS İle Isı Yalıtımı Yapılması” imalatı yerine “19.055/024 Poz Numaralı 6 cm Kalınlıkta EPS İle Isı Yalıtımı Yapılması” imalatı kullanılması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Uygulama yılında öngörülen miktardan daha fazla ihzarat bedeli ödenmesi kamu zararı mıdır? İhzarat bedelinin fazla ödenmesi halinde, sonraki yıllarda imalata söz konusu ihzaratların dahil edilerek hakedişten kesinti yapılması halinde kamu zararı fiilen gerçekleşmemiş mi kabul edilir?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Geçmişe yönelik olarak revize iş programı düzenlenebilir mi? Yapım işlerinde geçmişe yönelik iş programı değiştirilerek fiyat farkı hesabı da yeniden yapılabilir mi? Geçmişe yönelik fiyat farkı hesabının değiştirilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Geçici hakedişlerdeki kamu zararına yönelik hususların sorgu konusu yapılabilmesi mümkün müdür? Kesin hakediş raporunda geçici hakedişlerdeki hataların düzeltilecek olması karşısında geçici hakediş raporlarına hiç bakılmaması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Su basman seviyesinin projesinde belirtilenden daha az seviyede yapılması hakedişten kesinti yapılmasına gerekçe midir?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Proje ve mahal listesinde belirtilen imalattan farklı ve daha düşük kaliteli (Bedelli) imalat yapılması halinde, imalatlar arasındaki fark kamu zararı mıdır? Yükleniciden kesilir mi?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yangın sınıfı B1 olan XPS malzeme yerine yangın sınıfı E olan XPS malzeme kullanılmış olması, yapım işlerinde kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapım işlerinde, çatı kaplama işinin teknik şartnamede öngörülen tarif yerine (klasik tip kiremit ile çatı örtüsü yapılması) başka bir imalat şekliyle (Marsilya tip kiremit kaplaması yapılması) yapılması halinde, kamu zararı ortaya çıkar mı?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapım işlerinde, hakediş ödemeleri yapılırken geçici kabul noksanları kesintisinin yapılmaması kamu zararı olarak ele alınabilir mi?

  Devamını Oku