1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yüklenici tarafından proje ve şartnameden daha büyük boyutta veya fazla miktarda yapılan imalatın bedelinin ödenemeyeceği.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  İşin proje ve teknik şartnamesine göre elastomer esaslı (-20 C soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtü ile su yalıtım imalatı yapılması gerektiği halde uygulamada plastomer esaslı (-10 C soğukta bükülmeli) polimer bitümlü su yalıtım imalatı yapıldığı anlaşıldığından, iki malzeme arasındaki fiyat farkının hakedişten düşülmesi gerektiği

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  İşe ait teknik şartnameye göre, dış cephede alüminyum kaplama altı taş yünü ısı yalıtım imalatının; levhaların ısı yalıtım yapıştırıcısı ile yapıştırıldıktan sonra dubel ile yüzeye tespiti, levha üzerine 1.kat ısı yalıtım sıvasının yapılması ve üzerine sıva filesinin yerleştirilerek 2.kat ısı yalıtım sıvasının yapılması şeklinde teşkili gerektiği halde uygulamada plakaların dübelle sabitlendiği ve üzerlerine alüminyum kaplama yapıldığı; dolayısıyla birim fiyat tarifinde belirtilen ısı yalıtım yapıştırıcısı, 1.kat ısı yalıtım sıvası, sıva filesi ve 2.kat ısı yalıtım sıvası kullanılmadığı anlaşıldığından yapılmayan imalatların bedelinin hakedişten düşülmesi gerektiği.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen bir işte sonradan teklif fiyatının ihale dosyasında yer almayan bir fiyatla değiştirilmesinin mümkün olmadığı

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Anahtar teslim götürü bedel yaptırılan işlerde yükleniciler uygulama projelerine ve mahal listelerine uygun olarak taahhütlerini yerine getirmek zorundadır. Proje ve mahal listesinde yer alan bir adet laboratuar tezgahı imalatından vazgeçilerek yerine daha pahalı imalatlar yaptırıldığına dair tutanak tutulmuşsa da, söz konusu tutanakların ne zaman tutulduğu belli olmadığından, ayrıca yaptırılan imalatların bedelinin başka bir ihale kapsamında ödenip ödenmediği belli olmadığından, yapılmayan bir adet laboratuar tezgahı bedelinin hakedişten düşülmesi gerekir.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Sözleşme kapsamında bulunan ve fiilen yapılmayan işlerin yerine başka işlerin yaptırıldığı gerekçesiyle ödeme yapılamayacağı.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yüklenicinin çok düşük teklif verdiği imalat kaleminden vazgeçilmesi ve yerine benzer mahiyetli yüksek fiyatlı iş kalemi belirlenmesi soruşturmayı gerektirir.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapım işlerinde proje değişiklikleri, değişikliğe konu imalattan sonra da olabilir.

  Devamını Oku
 9. Yüksek Fen Kurulu
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Uygulama projesinde olmayan; ancak, diğer ihale dokümanlarında olan imalatların yapılmamasından dolayı yükleniciden kesinti yapılamaz.

  Devamını Oku
 10. Yüksek Fen Kurulu
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Uygulama projelerinde yer almadığı için iş kapsamında olmadığı ve yaptırılmasına ihtiyaç olmadığına idaresince karar verilmiş olması itibariyle 1,5 mm jeomembran su yalıtım imalatına ilişkin bedelin; bu imalata pursantaj cetvelinde yer verilmiş olması gerekçesiyle sözleşme bedelinden düşülmesi doğru olmayacaktır.

  Devamını Oku
 11. Yüksek Fen Kurulu
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yaklaşık maliyete ait hesap cetvelinin sözleşmenin uygulanması sırasında yapılacak işler bakımından sözleşme ve ekleri gibi yükleniciyi bağlayıcı bir yönünün de bulunmadığının yanısıra, buradan hareketle yüklenicinin bir hakkının doğmayacağı

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapım işlerinde yapılmamış işlerin bedelleri yapılmış gibi evrak düzenlenerek ödenemez. Ödeme yapılan kısımlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sunulması gerekir.

  Devamını Oku