1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri gereğince alınması zorunlu olan yapı ruhsatı ücretinin yüklenicinin teklif bedeline dahil olduğu.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  İş ve işyerinin güvenliği ve korunması amacıyla yapılacak uygulamaların teklif fiyata dahil olduğu.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapım işlerinde inşaatın yapımı aşamasında kullanılan elektrik ve su bedelleri yüklenicinin sorumluluğunda olup, bu bedellerin idarelerce ödenmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Hakedişlerin ödenmesi SGK'dan ilişiksizlik belgesi getirilmesi ve iskan izni alınmasına bağlanmadığından iş sahibinin yüklenicinin 5 numaralı hakediş bedelini geç ödemesi hatalıdır.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Merkezi Derslik Yapım işinde; A) 1 ve 2. kat yalıtım sıvaları ile sıva filesinin yapılmaması. B) Beton yüzeye soğuk uygulamalı asfalt sürülmesi imalatının yapılmaması.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Kapalı Spor Salonu Yapım işinde; mineral dolgulu alüminyum kompozit yerine polietilen dolgulu alüminyum kompozit kullanılması.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Sıva imalatına ilişkin numuneler sınırlı sayıda alındığından sıva kalınlığının şartnamede belirtilenden az olduğunun kabulü mümkün değildir.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Vazgeçilen imalatın miktarının yaklaşık maliyet değil, proje üzerinden ölçülerek düşülmesi gerektiği

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  : Hakedişe dahil edilmeyen imalâtlar yönünden Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nde belirlenen usule göre ayrıca itiraza gerek olmayıp zamanaşımı süresince bu işlerin bedeli istenebilir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Bilirkişi raporlarına göre dış cephede temperlenmiş cam yerine kısmi temperlenmiş cam kullanılmasında bir sakınca olmamakla birlikte, sözleşmeye göre temperli cam takılması gerektiğinden temperli cam ile kısmi temperlenmiş cam arasında fiyat farkı varsa bu farkın yükleniciden alınması gerekir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Sözleşmede birim fiyatı bulunan imalat için fazladan nakliye bedeli talep edilemeyeceği

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yüklenici ara ve kesin hakedişleri itirazsız imzalamış olduğundan idarenin isteğiyle daha pahalı malzeme kullandığı gerekçesiyle bir talepte bulunamaz.

  Devamını Oku