1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yüklenici teklifini projeye göre verip imalat da projeye göre yapıldığından yapımından vazgeçilen imalat için hakedişten düşülecek miktarın yaklaşık maliyet hesabında belirtilen miktar (201,280 MT) değil, proje üzerinden ölçülen miktar (243,590 MT) olması gerekmektedir

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapım işinin mahal listesinde ve projesinde, metal atölye binası bodrum katında bulunan depo ve kazan dairesine, 27.007/111A numaralı poza göre seramik kaplama yapılacağının belirtilmesine karşın farklı renk ve tonlarda yamalıklı seramik kaplama yapıldığı, kontrol teşkilatı ve İdare temsilcisi ile birlikte işyerinde yapılan fiili ve fiziki denetimde tespit edilmiştir.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Bina çatısının, Marsilya tipi kiremitle kaplandığı ve bu kaplama için klasik kiremit kaplama için öngörülen V.1860 Klasik tip kiremit ile çatı örtüsü yapılması işçiliği ile V.0238 Çatı kaplamasında klasik tip kiremit bedelinin (küçük boy) ödendiği tespit edilmiş olmakla birlikte, kamu zararı tahsil edildiğinden ilişilecek bir husus olmadığına.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapı denetim elemanları ile birlikte inşaat mahallinde yapılan incelemede bazı iş kalemlerinin yapılmadığı bazılarının da kısmen yapıldığı tespit edilmiş, yapılmış gibi evrak düzenlenmiştir. Ancak, ilgili kamu zararı yükleniciden tahsil edildiğinden ilişilecek bir husus bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yüklenici tarafından toprak işleri için yaklaşık maliyetteki bedelin %80’i oranda daha yüksek bedel teklif edilirken, sanat yapıları için yaklaşık maliyetteki bedelin yarısı tutarında bir teklifte bulunulmuş; sözleşme bedelinin ise sadece toprak işleri ile tamamlanıp sanat yapılarının hiç yapılmamış olmasında mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan yapım işinde idarece uygulama projesi hazırlanırken yüklenicinin teklif ekinde yer alan beton imalatlarından daha kaliteli ve ucuz BS20 ve BS25 betonları yerine daha kalitesiz ve pahalı 200 doz, 250 doz, BS14 ve BS18 betonlarının kullanılmasında mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  İhale dokümanında, yapım işinde, işin başından sonuna kadar bulundurulması gerekli iş güvenliği uzmanının bulundurulmaması durumanda ceza bedeli öngörülmüşse, bu bedelin kesilmemesi kamu zararı olarak kabul edilmelidir.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yerinde yapılan örnekleme incelemede, kum dolgunun 10 cm olması gerekirken, 5-6 cm kalınlığında yapılması, ancak, imalat bedelinin tam olarak ödenmesi kamu zararıdır.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  İmalata ilişkin malzemelerin test ve analiz sonuçlarından bir kısmının şartnameye uygun olmaması, imalatın kusurlu olduğunu tek başına ispat etmeyeceği, işin başında verilmiş olan numunenin uygun olması ve imalat test ve sonuçlarının büyük oranda şartnameye uygun olması sebepleriyle kamu zararının bulunmadığı.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yerinde yapılan incelemede 1. Sınıf çam kereste ile ahşap lambri yapılması imalatında emrenyenin daldırma yöntemiyle ve pozdaki tarife göre olması gerektiği, buna aykırı şekilde yapılan imalatın kamu zararına sebebiyet vereceği.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Granit seramik karolarla duvar kaplaması yapılması imalatı içerisinde düz sıva yapılması imalatı yer aldığından dolayı, düz sıva imalatı için ilave ödeme yapılması kamu zararı olarak kabul edilecektir.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  İmalata ait gerekli malzeme ve ekipman bedellerinin birim fiyata dahil olduğu hallerde, çimento teminine ilişkin yükleniciye ayrıca ödeme yapılması kamu zararıdır.

  Devamını Oku