1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapım işlerinde, çatı kaplama işinin teknik şartnamede öngörülen tarif yerine (klasik tip kiremit ile çatı örtüsü yapılması) başka bir imalat şekliyle (Marsilya tip kiremit kaplaması yapılması) yapılması halinde, kamu zararı ortaya çıkar mı?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapım işlerinde, hakediş ödemeleri yapılırken geçici kabul noksanları kesintisinin yapılmaması kamu zararı olarak ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Bina yapımı işlerinde uygulama projesi ve mahal listesi hazırlanmadan ihaleye çıkılması ve sözleşme sürecinde iş artışı ile ödeme yapılması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapım işlerinde, işin proje ve teknik şartnamesine göre temelde elastomer esaslı polimer bitümlü malzeme yerine plastomer esaslı polimer bitümlü malzeme kullanılması ve su yalıtımının bu şekilde yapılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 5. Görüşler
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Nakliye bedelleri teklif fiyata dahil midir? Fore kazıktan çıkar hafriyat ve fore kazıkta kullanılan demir nakliye bedelleri ödenebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Nakliye miktarlarında fiilen artış olmamasına karşın, fiyatı düşük olan nakliye kalemlerinin fiyatı yüksek olan nakliye kalemlerine aktarılarak yükleniciye ödeme yapılmasında kamu zararı var mıdır? İhale konusu işteki nakliye bedelleri fiyatı yüksek olan iş kalemleri üzerinden ödenebilir mi?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapım işi hakediş ödemelerinden % 5 (veya % 3) geçici kabul kesintisi yapılmaması kamu zararı mıdır? Söz konusu kesintinin yapılmaması halinde ne gibi işlemler yapılmalıdır?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Teknik şartnamesine aykırı imalat yapan yükleniciye hakediş bedelleri ödenir mi?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yükleniciden yapılacak kesinti tespit edilirken yaklaşık maliyete göre mi, yoksa yüklenici tarafından sunulan fiyatlara göre mi hesaplama yapılır?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Tekrar sıvanacak yüzeyler için her ne gerekçe ile olursa olsun V.0401 poz nolu “Zemin Bozulmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması” pozundan ödeme yapılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Geçici kabul yapıldıktan sonra iş artışı yapılarak yükleniciye ödeme yapılabilir mi? Geçici kabul yapıldıktan sonra, yüklenicinin yaptığı işler varsa bunların ödemesi hakedişe dahil edilmezse Borçlar Kanunu vekaletsiz iş görme hükümlerine göre ödenebilir mi?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Alınmayan bir malın döşeme işçiliğine yönelik ödeme yapılabilir mi? Yapılırsa, hangi şartlarla böyle bir ödeme yapılabilir?

  Devamını Oku