1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teklif fiyatları aynı olmasına karşın en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklif tutarının uygun görülmemesi eşit muamele ilkesine aykırıdır.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif belirlenmeden ihale sonuçlandırılabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Yapım işlerinde bazı iş kalemlerine çok yüksek bazı iş kalemlerine ise çok düşük teklif verilmesi ihale dışı bırakılmasına neden olamaz.

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde fiyat dışı unsur olarak ortaya konulan koşullar yerli malı teklif eden istekliye %100 oranına yakın bir avantaj sağlaması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhale komisyonunun ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyi belirleme konusunda takdir yetkisi var mıdır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Dijital Panoramik Röntgen Cihazı alımı işinde cihazla ilgili yazılımın cihazdan ayrı olarak alınmaması durumunda cihaz yanında verilecek yazılımlara ait TİTUBB onayı sunmalarına gerek yoktur.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca ihalenin ilk oturumunun, açık oturum aşamasının, yeniden ihya edilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhale dokümanında netliğe kavuşturulmamış olan bir husus ihale uygula yönetmeliklerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiş ise tekliflerin ihale dokümanına göre değil ihale uygulama yönetmeliklerindeki düzenlemeye göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Firma teklifinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarı referans alınarak değerlendirilmesi ve bu gerekçe ile ihale dışı bırakılması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhale üzerinde kalan firmadan ihale sona erdikten sonra tekrar bir indirim istenilip bu indirimli teklifin kabul edilmesi halinde ihalenin iptali gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Kamu ihale mevzuatında isteklilerin teklif fiyatı içerisinde kâr öngörmek zorunda olduklarına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teknik şartnamede yer verilen unsurlara, listeye yönelik olarak teklif zarfı içerisinde bir bilginin bulunmasına gerek olmadığı, bu incelemenin sözleşme süreci içerisinde yapılması gerektiği hk.

  Devamını Oku