1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Belge sunmayan, var yok tutanağında belgesi yok olarak işaretlenen isteklinin diğer belgelerinin detaylı incelemesi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Tek kullanımlık, eldiven, çöp poşeti, yangın tüpleri sözleşme ve genel giderler içerisinde değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Rögar temizliğine dair giderler sözleşme ve genel giderler içersinde değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Bahçe sulamada kullanılacak hortum fıskiyeler, makas, el arabası tırmık, bel küreği, kazma v.b. bahçe malzemeleri sözleşme ve genel giderler içerisinde mi değerlendirilmesi gerekmektedir?  

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Belgelerin eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edilerek talep edilmesi halinde isteklilere verilmesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhalede teklifler isteklilerin yetkili kişilerinin önünde mi açılması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  En iyi fiyat teklifi veren firmanın yasaklı çıkması sonucu en iyi ikinci fiyat teklifi veren firma en iyi fiyat teklif veren firma olarak mı belirtilecektir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Dijital ortamda sunulan belge ve eklerinin şartnamede arandığı şekilde “Belge Aslı” olarak değerlendirebilir mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Bir ve ikinci firma haricinde diğer firmaların teklif mektubu ve geçici teminat mektubu sürelerinin uzatılmasına gerek var mıdır?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Birinci oturumda teklif fiyatlarının isteklilerin huzurunda açıklanmadan ihalenin bitirilmesi ihalenin iptalini gerektirir mi?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Araçların günlük kaç Km yol yapacağının dokümanda belirtilmemiş olması teklif vermeye engel midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teknik Şartnamede istenilen vergi levhasını sunmayan istekli değerlendirme dışı bırakılır mı?

  Devamını Oku