1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teklif yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teklif dosyası kapsamında alt yüklenicilere yaptırılacak işlere ilişkin herhangi bir liste sunulmadığı gerekçesiyle istekli değerlendirme dışı bırakılabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Banka referans mektubunda bulunması gereken bilgileri içermeyen banka referans mektubu teyit belgesinden yola çıkılarak banka referans mektubu tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Ortaya çıkan tereddüt üzerine belgelerin asıllarının istenmesi belge tamamlatma olarak nitelendirilemez.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal teknik dokümanlar ile şartname maddelerinin sırasına göre tek tek Türkçe olarak cevap veren şartnameye uygunluk belgeleri sunmaları istenebilir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının isteklilere verilmemesi şikayet hakkının kullanılmasına engel değildir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Temsilci tarafından istekli nam ve hesabına yapılan tüm hukuki işlemlerin sonucu doğrudan doğruya istekliye aittir.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Yönetmeliklerin Danıştay Tarafından Yürürlüğünün Durdurulması Halinde İhale Nasıl Sonuçlandırılmalıdır?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Cetvelde satır açılmayan ve idari şartnamede teklif fiyata dahil unsurlar içerisinde düzenlenmeyen binek araçlara yönelik giderlerin diğer kalemler içerisine dahil edilerek teklif verilmesi gerekmekte olup, bu isteklilerin basiretli tacir yükümlülüğünün sonucudur.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Kısmi alıma açık ihalelerde, aynı kişinin farklı kısımlara teklif vermesi yasak fiil veya davranış olarak kabul edilemez ve bundan dolayı firma ihale dışı bırakılamaz.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ve/veya Teklif Edilen Fiyatlara ve [Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına]*İlişkin Tutanağın Hazır Bulunanlar Önünde Yapılan İlk Oturumda Talep Edenlere Verildiğine İlişkin Tutanak”ın ilk oturumda hazırlanarak istekliye verilmemesi usul açısından mevzuata uygun değildir.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhale Komisyonunun yapılan teklifleri değerlendirirken takdir hatası yapması, kabul etmesi gereken bir teklifi değerlendirme dışı bırakması halinde değerlendirme dışı bırakılan teklif ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi arasındaki farkın kamu zararı olarak değerlendirilemeyeceği.

  Devamını Oku