1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Yargı Kararı sonucu ihale uygulama yönetmelikteki hükümleri kaldırmış olmasına rağmen Kamu İhale Kurumu tarafından yeni düzenleme yapılıncaya kadar eski düzenlemeler doğrultusunda ihaleler sonuçlandırılmalıdır.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının, ilk oturumda tüm istekliler huzurunda yapılması ve tutanağa bağlanması gerekmekte olup aykırı hareket etmek ihalenin saydamlığı ilkesine aykırı olacaktır.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Karma sözleşmelerde istekliler idarenin ilanda vermiş oldukları yüzde ile orantılı olarak teklif vermek zorunda değillerdir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Zarf açma ve kontrol tutanağına yok denilen bir belgenin daha sonra var olarak yazılması güvenilirliği zedeleyeceği için ihalenin iptali gerekir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Alımın niteliği ve temel ilkeler de dikkate alınmak şartıyla, ihalelerde ikinci en avantajlı teklif belirlenmesi zorunluluğu yoktur.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhale komisyonunun ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirleme zorunluluğunu gerektirecek emredici bir hükmün bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Özürlü işçi çalıştırılmasının zorunlu olduğu, hatta bu yükümlülüğe uyulmaması halinde her işçi başına 1.700,00 TL para cezası verileceği dikkate alındığında, böyle bir yükümlülük kapsamında çalıştırmak zorunda olduğu işçiler için işverenin hazine yardımından faydalanmak istememesinin ticari hayatın doğal akışına aykırı olduğu tabiidir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Trafik Sigortası Yaptırılması İhalelerinde isteklilerin teklifi ekinde Hazine Müsteşarlığından onaylı Sigortacılık Kanunu'na göre hazırlanması gereken ruhsatı sunmaları gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İdari şartnamede yer alması gereken bir yeterlik kriterine teknik şartnamede yer verilmesi halinde, bu belgeyi sunmayan isteklinin ihale dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Kamu İhale Kanunu'nun 10. Maddesinde sayılan durumlarda olmadığına dair taahhütnamede "ihale tarihi itibariyle" ifadesinin yer almaması halinde istekli ihale dışı bırakılmalı

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhalenin kesinleşmesi şikayet süresinin bitiminden sonra veya sürelerin tamamlanmasıyla olur.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Yeniden oluşturulan ihale komisyonunca isteklilere kapalı olarak gerçekleştirilen oturumda belge kontrol tutanağının yeniden düzenlenmesi suretiyle isteklilerden bazılarının ikinci tutanağa göre değerlendirme dışı bırakılmasının anılan ihalenin iptalini gerektir.

  Devamını Oku