1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teklif Zarfı Açılan Ancak Açıklanmayan İsteklinin Teklifinin İkinci Oturumda Sınır Değer Hesabına Dail Edilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  “Yapılacak işe dair her türlü noter tasdikli taahhüt, teklifiyle birlikte sunulacaktır.” düzenlemesi gerekçe gösterilerek teklif ekinde sunulması gereken taahhütnamenin noter onaylı olarak sunulmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Gerçek kişi tacirler imza beyannamesi mi yoksa imza sirküleri ile mi ihaleye katılabilirler?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İdari şartnamede orantılı olarak talep edilen araç sayısı aşağı yuvarlanarak değerlendirme yapılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Firma Ortaklarından Birine İlişkin Belgede TC Kimlik Numarasının Yer Almaması Hukuka Aykırılık Addecek Midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Ortakların Hepsinin TC Kimlik Numaralarının Olması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Noter Onaylı Sözleşme Yerine Asıllarının Sunulması Mevzuata Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teklif kapsamında usb flash bellek içerisinde 370 sayfa Türkçe katalog sunulması mevzuata uygun olacak mıdır?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Vekaletnamenin arka sayfasında şirketi temsile yetkili kişiye ait imza sirküleri teklif vermeye engel midir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Terör Örgütleri İle İlgili İhale Süreçlerinde Nasıl Hareket Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  En avantajlı ikinci fiyat teklinin belirlenmesi zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Eşit fiyat tekliflerinin olduğu Bir İhalede En İyi İkinci Fiyat Teklifinin Belirtilmemesi Mevzuata Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku