1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  TSE Standartlarına İlişkin Belgeler TURKAK tarafından Onaylanması Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İdare Tarafından Sözleşmenin Son İmzalanma Tarihi Yanlış Bir Tarih Bildirilmiş İse Yüklenici Hangi Tarihe İtibar Etmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Faaliyet Alanı Dışındaki İhaleye Teklif Verilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  TMSF ‘ye devredilen birşirkete ortaklık olması Terör Örgütüne İrtibatlı Olmak gerekçesiyle Değerlendirme Dışı Bırakılasına Sebebiyet Verecek Midir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Terör Örgütüne İlişkin Olarak İhale Dışı Bırakılması Hakkında Örnek Karar

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Ortaklık Yapısına İlişki Belgelerin Yer Almaması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Terör Örgütü İltisak’ına yönelik olarak soyut kavramlar ile değerlendirme yapılmaması gerektiği hakkında.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İstekliler teklif verdikleri ihaleye ilişkin alanda faaliyet göstermeli midirler?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Terör örgütü ile irtibat ve iltisak kavramınına ilişkin açıklayıcı mahkeme kararı,

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İkinci en avantajlı fiyat teklifinin belirlenmesinde hukuki bir zorunluluk bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Şirket ortaklarından birisinin TC Kimlik Numarasının ihale teklif dosyasında yer almaması isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmekte midir?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Ortakların tümünün TC kimlik numaraları yer almadığı gerekçesiyle isteklinin teklifinin reddedilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku