1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Terör Örgütleri İle İrtibat ve İltisak’ın Olduğuna Dair Tespit Yapılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İdari Şartnamede Yüklenici İbaresi Yazılan Hususlar İle İlgili Olarak Teklif Dosyasında Belge Sunulmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhale Dosyasında Sunulmayan İsteklilerin Ortakların TC Kimlik No’ları Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlanabilir Mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Ortakların İsimlerinin Teklif Dosyasında Yer Almaması Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Terör Örgütüne Ait Şirkette Önceki Yıllarda Çalışıyor Olmak Kamu İhalelerine Katılmamayı Tek Başına Delil Olarak Değerlendirilecek Midir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Ortaklardan birisinin TC Kimlik No'suna Yer Verilmemesi Ticaret Sicil Gazetesinde söz konusu bilginin yer aldığı birlikte değerlendirildiğinde teklifin kabul edilmesini sağlayacak mıdır?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İlk oturumda teklif fiyatının açıklanmaması hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

   Teknik görüş almaksızın Firma tarafından ilgili cihaz hakkında geçerli olduğuna dair belge konulmadan teklifin değerlendirme dışı bırakılması hukuka uygunluk teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  17/01/2018 tarihli işlemden 31 yıl öncesine ait bilgi ve belgeler esas alınarak davacı şirketin ortaklarından M.S.T’nin terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatlı olduğundan şirketin değerlendirme dışı bırakılması hakkında Danıştay Kararı,

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Terör Örgütleri İle İrtibat ve İltisak Hakkında Örnek Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  TSE Standartlarına İlişkin Belgeler TURKAK tarafından Onaylanması Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İdare Tarafından Sözleşmenin Son İmzalanma Tarihi Yanlış Bir Tarih Bildirilmiş İse Yüklenici Hangi Tarihe İtibar Etmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku